Programma 2023


Vol verwachting kijken wij uit naar een nieuw vastelaovendseizoen. Wij nodigen ook u van harte uit!

Namens D'r Heksenbergse vasteloavendsverein,

Prins Patrick, Jeugdprins Youri, raadsleden, ere-leden en aod-prinse!


 

In Memoriam

Heden droevig nieuws ontvangen ,

Onze Orde Drager van Verdienste 2010, dhr. Henk Pasveer is na een kortstondig ziekbed overleden.

Heksenberg neemt afscheid van een man die bekend stond voor zijn inzet binnen het verenigingsleven, met name bij Jachthoorn Trompetter Korps Edelweiss.

Wij wensen Agnes en Familie heel veel sterkte voor nu en komende tijd.


Dankwoord aan onze Sponsoren

Beste sponsors van D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein, 

Middels dit bericht willen wij U een onder de riem steken, in deze moeilijke periode denken wij aan U. Elk jaar vragen wij ons af wat U voor ons kunt betekenen. Dit jaar doen we dat niet, en vragen we ons af wat wij voor U kunnen betekenen. Maar het belangrijkste is wel UW gezondheid. En hopen dat onze verbinding na dit jaar, net zo sterk zal zijn, als niet sterker dan alle afgelopen jaren. 

Bedankt en Stay Safe.Geen carnavalsactiviteiten door D'r Heksenbergse Vasteloavendsverein

De laatste tijd hebben, wij net als iedereen, met smacht gehoopt dat de aangekondigde maatregelen vanuit het RIVM, in het kader van het Corona-virus, zouden worden versoepeld. Helaas zien wij dat het Corona-virus zich nog steeds verspreid onder het volk en dat de maatregelen niet versoepeld worden.

Carnaval in onze wijk is een feest voor iedereen. Dat blijkt uit de enorme belangstelling die wij afgelopen jaren hebben mogen ervaren tijdens onze activiteiten. Voor komend carnavalsseizoen hadden wij u willen trakteren op een prachtig programma voor jong en oud. Door de ‘nieuwe’ 1,5meter samenleving en de maatregelen van de overheid kunnen wij carnaval niet op de vertrouwde manier organiseren en vieren.

Het bestuur van D’r Heksenbergse vasteloavendsverein voelt zich dan ook genoodzaakt de volgende beslissingen te nemen: Wij zullen voor het carnavalsseizoen 2021 geen nieuwe prins en jeugdprins(es) proclameren. Wij willen onze prinsen een prachtig seizoen aanbieden, zoals alle anderen prinsen uit de afgelopen 49 jaar dat ook hebben mogen ervaren. Daarnaast zullen wij gezien de huidige maatregelen geen carnavalsactiviteiten organiseren.

Mochten de maatregelingen versoepeld worden, dan zullen wij uiteraard kijken óf en hoe wij qua activiteiten hier invulling aan kunnen geven.

Wij hopen op uw begrip en begroeten u graag op een van onze activiteiten in het seizoen 2022.

Blijf allemaal gezond!

Dankwoord aan alle die bijgedragen hebben aan een fantastische Vasteloavend!

Wij danken alle steunpilaren, begunstigers en sponsoren voor hun bijdrage aan een prachtig carnavalseizoen op de Sjpasseberg! 

Daarnaast danken wij alle Sjpassebergers, basisschool Gerardus Majella, en carnavalisten ver daarbuiten voor het enthousiasme waarmee we de carnaval gevierd hebben en Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg voor het goede ontvangst en prettige samenwerking!


Namens Prins Patrick 3e, Jeugdprins Youri 1e

D'r Heksenbergse Vasteloavendsverein


Foto: Ton Franssen Fotografie


Top carnavalsvieringen in Sjpasseberg-Heksenberg

Tekst: Callie Steijaert 


School/Seniorenmiddag, Kinderoptocht, Van en Vuur, optocht/bal. Wanneer deze informatie de lezers onder de ogen krijgen dan behoort carnaval 2020 inmiddels weer tot het einde en rest alleen nog Aswoensdag met haar traditionele haringhappen. De redactie van ParkstadActueel heeft gemeend, omdat toch al dagelijks veel informatie op sociale media ook over Sjpasseberg/Heksenberg te vinden was, om als zijnde een terugblik, informatie te verstrekken over het verloop van de diverse carnavalsactiviteiten in deze Heerlense wijk. Dit uiteraard onder auspiciën van d’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Buiten de kinderoptocht en sluitingsavond in Cafe Heksenberg vonden overigens de carnavalsactiviteiten plaats in het Sjpashoes (gemeenschapshuis Heksenberg) zoals bekend gelegen aan de Hei Grindelweg.

We starten deze terugblik met een meer als verdiende opmerking over het eigenlijk dagelijks  geweldige optreden van prins Patrick lll (Rieke). Maar dit wel met alle oprechte respect voor zijn voorgangers, iedere prinscarnaval vult immers op zijn eigen wijze het prinsschap in. Dat staat als de bekende paal boven water. Ook voor hen is dankbaarheid zeker op zijn plaats. Het is immers ieder jaar weer een hele klus om iemand als prins te “strikken” Maar de wijze waarop prins Patrick lll (Rieke), al vanaf zijn uitroeping op 11 januari jl., Sjpasseberg/Heksenberg met zijn geweldige optreden het prins zijn invulde zorgde bij jong en oud voor veel bewondering en droeg bij aan de optimale sfeer van “sjpass en plezeer” in Sjpasseberg/Heksenberg. In deze verdiende opmerking mag zeker niet vergeten worden dat prins Patrick lll ook een evenzo prima (guitige) jeugdprins Youri l (Franssen) aan zijn zijde had, terwijl adjudant Henry Hagedoorn prima zorg droeg dat alles met betrekking tot de prinsen goed geregeld was. Voor prinsen en adjudant dus een chapeau.

Sjpasseberg startte op vrijdagmorgen in het Sjpashoes met schoolcarnaval. Het werd een gezellig carnavalistisch schoolfestijn van B.S. Gerardus Majella uiteraard o.l.v. hun schoolprinses Elyne l en schoolprins Daan l. Er werd volop gezongen, gesprongen en gedanst en gaven ook de Verein met prins Patrick en jeugdprins Youri mede carnavalsglans aan dit op en top geslaagd schoolfeest.

In de vroege vrijdagmiddag waren de senioren van KBO en Zonnebloem aan de beurt om op werkelijk grootse wijze te genieten van het carnavalsfeest 2020. O.l.v. van “Opperstalmeester” Guus Mengelers kregen de senioren een optimaal getint carnavalsprogramma voorgeschoteld waarbij (muzikaal) sjpass en plezeer het hoofdingrediënt was. De optredens waren, tot vermaak van de senioren en ook door de Verein met prins Patrick en jeugdprins Youri, gewoonweg prima en zorgde dan ook voor de juiste stemming. Er werd zelfs een seniorenprinses uitgeroepen, hiertoe naar voren gehaald  door Verein president en middagpresentator Wiel Nuij. Onder de nodige bijval van alle senioren vasteloavendsvierders werd Hannie Franssen geïnstalleerd.

Een bijzonder en geweldig muzikaal optreden was weggelegd voor het Kerkrade duo De Martino’s. Zij brachten met hun bekende schlagers zoals: D’r Joep spreng van d’r zokkel af, Kwetsbuul en d’r Sjelleboom, Ouwe fiets en De Prinse mutsj een “bombe stimmung” evenals hun “Hollandse”- liederen. Maar een gevoelige domper was zeker de mededeling dat De Martino’s na deze carnaval, wegens omstandigheden, helaas gaan stoppen. Maar Sjpasseberg zou Sjpasseberg niet zijn, evenals de KBO en de Zonnebloem, dat zij De Martino’s geen dank zouden overbrengen. Dit gebeurde dan ook prompt. De Verein maakte een geweldige dankjewel formatie en alle senioren brachten een staande ovatie voor De Martino’s (M Korver en M Hanneman) die 22 jaar, ofwel 2 x 11 jaar, muzikaal op grote hoogte stonden. Diverse malen brachten zij in het verleden dan ook muzikaal vertier in Sjpasseberg/Heerlen.


Zoals bekend werd door de weersomstandigheden de jaarlijkse kinderoptocht op zondag 16 februari jl. afgelast en verplaatst naar afgelopen zaterdag 22 februari. Dit weliswaar in een verkorte route. Maar dat mocht de (kinderen)-pret zeker niet drukken. Integendeel zelfs. Het werd zelfs een leuke kinderoptocht met genieten geblazen voor jeugdprins Youri l (Franssen) met zijn “Verein” en prins Patrick lll, korps Edelweiss, de schoolprinsen, Fides, jeugd Groene Ster en nog een groot aantal (jeugdige)-carnavalsvierders. Kortom, weer een leuke geslaagde kinderoptocht. Zie foto’s.

Na de kinderoptocht was het andermaal genieten geblazen in een druk Sjpashoes. Hier werd voor de eerste maal de carnavalsactiviteit Van en Vuur voor kids gehouden onder presentatie van een goed op dreef zijn Verein-president Wiel Nuij. Buiten het nodige “vasteloavends”-vertier werd het ook een spannende aangelegenheid wie zich winnaar mocht noemen van deze eerste uitvoering. De meisjes jeugdgroep van RKSV Groene Ster-jeugd werden de winnaars en mochten de eerste wisselbeker in ontvangst nemen. Vanzelfsprekend grote blijdschap bij deze winnaars (zie foto).

In de avonduren stond de grote Van en Vuur d’r Sjpasseberg op het vasteloavendsmenu van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Het betrof al de 24e uitvoering en stond al voor het 23e  jaar onder presentatie van Callie Steijaert die tevens behoort tot de redactie van ParkstadActueel en dus schrijver van dit artikel is. In een kleurrijk en heel druk Sjpashoes presenteerde hij op zijn eigen wijze de ingeschreven “Dorpse Artiesten”. Buut, zang, muziek en sketches wisselde elkaar af. Een apart stemmingsvol muzikaal en ruim een half uur durende optreden werd gebracht door de 5 personen zijnde Limburgse topformatie: Kölsch Platt (zie foto). Voor alle duidelijkheid, zij deden overigens niet mee in de jurybeoordeling. Bijna vier uur heerste er dan ook een opperbeste stemming en was het wachten wie uiteindelijk de winnaar of winnaars zouden worden. Het laatste woord was uiteindelijk aan de onpartijdige jury gevormd door mevr. Anja Bor-Schoonewille, Marco Custers en Callie Steijaert. Zij gingen beslissen wie de wisselbeker 2020 mee mochten nemen.

Winnaars werden de oud-prinsen van de Verein met de vertolking van Tavares. Zij kregen 53 punten, 2e het duo Vief veur Twelf (Henry en Maikel) met 45 punten en 3e werden De Dames van de Ronde Tafel van RKVV Heksenberg met 40 punten. Een aanmoediging vermelding was weggelegd voor Delsey Vincken die optrad als Schnollebolleke. Hij kreeg zelfs een aparte orde, terwijl een heel aparte creatie van een Struisvogel ook een vermelding kreeg met de toevoeging dat deze creatie podiumwaardig is. Na de prijsuitreiking was het nog heel gezellig in het Sjpashoes.Maandag de grote optocht van Groeet Ghen Heij waarbij uiteraard de Verein met prins Patrick lll en jeugdprins Youri l hun zegetocht beleefde. “Sjpass en plezeer” begon voor d’r  Verein al vroeg vóór het middaguur. Zoals bekend woont prins Patrick lll met zijn charmante echtgenote Michelle op de Kampstraat. Hier werd het voor het afhalen een geweldige happening en, jawel hoor, met als grote gangmaker weer prins Patrick lll. Ongelofelijk wat een spirit en uithoudingsvermogen straalt hij uit, met jeugdprins Youri l geregeld aan zijn zijde. Wat een geweldig feest daar op  de Kampstraat. De sfeer bleef er ook in toen hij en zijn Verein met Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss richting optocht opstelling aan het Litscherboord gingen.    

Het wachten was dus op het vertrek van de optocht, om vervolgens via Nieuw-Einde/Vrieheide  de grens bij Sjpasseberg aan de Vrijheerenberg bereikte. Hier begon voor hen immers de zegetocht als bekroning op het prins zijn. En een zegetocht werd het door de Hindestraat, Elandstraat en Roebroekweg met veel enthousiasme. Na de optocht werd in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis, welk Sjpashoes op geweldige wijze op alle activiteiten hun beste beentjes voorzette (mag ook wel eens gezegd worden) in de avonduren nog een gezellig en druk optochtbal gehouden. Dinsdag om 24.00 uur einde van de carnaval 2020, ook in Sjpasseberg dus met een gezellige afsluiting in Cafe Heksenberg Roebroekweg. Dus adieu Vasteloavend met in de gedachtegang dat donderdag 11 november (traditioneel de11e van de 11e) er zeker weer aankomt. “Even geduld dus”-Alaaf.Ook Prins Patrick 3e Sjpasseberg moest 'liegen' om zijn geheimhouding. 

Zijn advies en passend motto:  “Leef met een lach en geniet van iedere dag”

Tekst: Callie Steijaert 

Zaterdag 11 januari jl. 2010 betekende voor de 32 jarige Patrick Rieke, bijgestaan door zijn charmante, joviaal en enthousiast overkomende echtgenote Michelle Rieke Balota, na hun verkeringsjaren en 1,5 jaar geleden hun bezegelde huwelijk een grootse aparte nieuwe mijlpaal in zijn/hun leven.

Niet zo verwonderlijk want op deze 2e zaterdag van het nieuwe jaar 2020 werd Patrick, in een overvolle en stemmingsvolle narrentempel het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Hei Grindelweg, immers uitgeroepen, geïnstalleerd en geproclameerd als nieuwe 49e prinscarnaval in Sjpasseberg/Heksenberg onder auspiciën van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Dat hij de prins is die het getal 3 achter zijn naam heeft staan is gelegen in het gegeven dat in 2004 Patrick l (Kleijkers) als jubileumprins 3x 11 jaar en in 2017 Patrick ll (Meulenberg) hem voor gingen.

De wijze waarop hij zich op de 11e januari in volle overgave enthousiast presenteerde aan de carnavalsvierders deed toen al vermoeden dat de keuze van de prinsencommissie met stip de juiste is geweest. Deze stellingname is dan ook op het moment dat we dit artikel, vrijdag 14 februari (Valetijnsliefdesdag), schrijven nog steeds van toepassing. Sterker nog, de afgelopen periode heeft Patrick bewezen uit het juiste carnavalshout gesneden te zijn. Ook dit heeft natuurlijk een reden. Hij stamt immers uit een hecht carnavalsgezin. Vader Funs waren immers al in 2001 en broer Bernd in 2007 prins bij de D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein (HVV), waarbij zeker niet moeder Jeannette Rieke vergeten mag worden, ook niet in het geval van haar nu prinselijke andere zoon Patrick. Maar daar is het dan ook iedereen mee eens.

Maar vooraleer Patrick zich daadwerkelijk officieel kon presenteren als nieuwe prinscarnaval van Sjpasseberg/Heksenberg gingen er heel wat maanden aan vooraf, of eigenlijk ook onofficieel een aantal jaren, zo bleek uit het gesprek dat schrijver dezer donderdag 13 februari in alle rust met hem voerde. Het bleek namelijk dat hij tijdens het prins zijn van broer Bernd al voorzichtig hierover “gepolst” werd. Hierbij viel dan ook de bewering: wellicht ooit wel. Dat was destijds niet aan dovenmansoren gezegd, zo blijkt nu anno 2020 dus. Ergens in 2019 vroeg echtgenote Michelle spontaan of hij ook wel eens prins wilde worden. Antwoord van Patrick: “wel willen, maar moet wel gevraagd worden”. Zo gezegd, zo gedaan dus.

Michelle kreeg daarna een mail van de heren van de prinsencommissie voor het telefoonnummer en e-mailadres van Patrick. Daarna ging het eigenlijk in een “stroomversnelling” en volgde in Valkenburg het “sollicitatie”-gesprek met Ton van Schaaik en Willy Berends. Natuurlijk met de cruciale vraag of hij prins 2020-2021 wilde worden. Uiteraard werden, logischerwijze, aansluitend over en weer informatie vragen gesteld. Uiteindelijk werd nadien, tot grote tevredenheid van de prinsencommissie, door Patrick met Michelle aan zijn zijde het fiat gegeven om prins te worden. Maar vanaf die tijd werden de voorbereidingen “bloedserieus”. Ook vader Funs en moeder Jeannette waren ingenomen met hun a.s. prinselijke zoon. Bij Patrick leefde echter toen al de gedachte om zijn beste vriend Henry Hagedoorn te vragen om zijn adjudant te worden. Deze vraagstelling vond plaats tijdens een Open Dag op het werk van Henry. Wel verrast, maar zeker volmondig stemde Henry toe.

Uiteraard moest er ook rekening gehouden worden met de werkgever van Patrick t.w. Hermans Elsloo van der Kreeke. Bij deze firma vervult hij immers de functie van uitvoerder. Met veel dank wil Patrick kwijt dat zijn werkgever veel begrip toonde en alle medewerking gaf zodat Patrick als prins uitstekend kan functioneren. Klasse toch. Vervolgens brak er, zoals bij iedere potentiele prins, de zorg voor de aanschaf prinselijke outfit aan. In Venlo werd de prachtige steek besteld en de veren bij Salon Roger in Maasmechelen. Maar de moeilijkste periode was ongetwijfeld de enkele maanden van geheimhouding. Niet “netjes” natuurlijk, maar Patrick werd “veroordeeld” om te liegen en zelfs enkele dagen “vluchten” op een korte skivakantie.

Maar langzaam maar zeker kroop de datum 11 januari naderbij. Op genoemde zaterdag, de dag van de proclamatie was Patrick best zenuwachtig en eten was er eigenlijk niet bij. Echtgenote Michelle hield op deze dag echter haar verjaardag voor familie en vrienden, zijnde eigenlijk een afleidingsmanoeuvre. Niemand had weet dat Patrick enkele uren later prins zou worden.

Dit zou tijdens deze verjaardag bekend worden gemaakt. Iedereen dacht echter dat ze zouden vertellen dat Michelle zwanger zou zijn en Patrick dus vader. Michelle werkte keurig aan de geheimzinnigheid mee door slechts sinas te drinken in plaats van een gebruikelijk wijntje. Aan de muur hing een ingepakte prinselijke poster. Onder de toepasselijke tonen van het lied Der Alte Dessauer werd het geheim prijsgegeven en was de verrassing geslaagd, gevolgd door de felicitaties. Er was één voorbehoud van Patrick en Michelle. Er mocht tot na de proclamatie niets op facebook en andere social media gezet worden.

Vervolgens ging “burger” Patrick met broer Bernd naar het Sjpashoes/gemeenschapshuis. Hier werden zij opgevangen om enige tijd later plaats te nemen in een rood, geel en groen omfloerst “huisje” op weg naar het opheffen van de geheimzinnigheid. In zijn “huisje” danste hij zelfs mee op de tonen van de begeleidende Sambaband Diversão. Toen hij uit zijn “huisje” sprong zag hij iedereen juichen en klappen als zijnde de basis voor zijn beginnende prinselijke taken. In een eerder gepubliceerd artikel hebben we al uitvoerig over deze proclamatieavond bericht, dus hoeven we niet hierover op herhaling.

Dat prins Patrick een persoon is die volop van het leven geniet mag overduidelijk blijken. Hij geniet dan ook van iedereen en heeft genoeg energie om met iedereen een feestje te bouwen. Hij heeft dan ook tot nu toe al heel veel mogen beleven zoals o.m. bezoek met schoolkinderen Schelmentoren Heerlen, bij radio van zender L1 Maastricht, bij veel bevriende carnavalsverenigingen en op de proclamatieavond van zijn vriend/adjudant prins Henry Hagedoorn en nog veel meer. In dit alles voelt hij zich enorm gesteund door zijn “Verein” met gezelligheid in haar vaandel.

Top toch. In een woord omschrijft hij zijn prins zijn tot nu toe als geweldig genieten. Ook hoopt hij op een prachtige optocht met goed weer. Voor hem mogen de komende Drie Dolle Dagen nog “5 weken” wegblijven. Wat een onvoorstelbaar juiste Vasteloavends instelling. Bedankt Patrick voor je openhartigheid en instelling.


Toon van Ham (Oad-prins 1975) overleden
Onze vasteloavendsfamilie heeft gisteravond het verdrietige bericht ontvangen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd ere-lid Toon van Ham. 

Toon was vanaf de oprichting lid van onze vereniging, altijd opgewekt en breedlachs én stond altijd voor iedereen klaar. Zo was hij in onze vereniging actief als wagen- en decorbouwer, penningmeester en verleende veel hand-en-span diensten tijdens onze activiteiten. 

Toon ging als prins Toon 1e door het leven en was een geliefd persoon, niet alleen voor d’r Heksenbergse vasteloavendsverein, RKVV Heksenberg maar ook in de wijk. 

Door zijn tomeloze inzet is Toon gedecoreerd als Orde van verdienste drager (2005) en Ere-lid. Toon was medeoprichter van d’r Heksenbergse vasteloavends verein en tot op het laatst een graag geziene gast bij onze activiteiten. Wij zullen Toon dan ook missen. 

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verdriet. 
Kinderoptocht Afgelast!

DE KINDEROPTOCHT VAN ZONDAG 16-2 IS AFGELAST!

Ivm het onstuimige en onvoorspelbare weer én op advies van de gemeente heeft het bestuur moeten beslissen de kinderoptocht af te lassen.

HET SJPEETSJOPPE GAAT GEWOON DOOR! 
Va. 14.11u in het gemeenschapshuis

Laten we samen met alle kids en jeugdprins Youri 1e er een mooi feestje van maken!
Overweldigende prinsenreceptie bij de Verein in Sjpasseberg                               

Tekst/foto’s: Callie Steijaert

Eigenlijk een beetje onvoorstelbaar dat een, met alle respect overigens, een “dorpse en of wijk”, prinsenreceptie urenlang de aandacht vraagt. Toch is het de waarheid die klinkt als het getik van een uurwerk. Zo ook dus zaterdag 25 januari jl. in Heksenberg, in dit vijfde jaargetijden, beter verwoord als Sjpasseberg. In dit “Vasteloavends wijkwalhalla” is D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein de narrenvereniging, die bovendien gekleed zijn in een “sjieke” outfit t.w. rood gekleurde jasjes en zwarte broek. Van 11 november (traditionele “elfde van de elfde”) tot aan Aswoensdag voeren zij de regie met tal van te organiseren gezellige carnavalsactiviteiten.

Uiteraard behoort de jaarlijkse uitroeping, installatie en proclamatie van een nieuwe prins (een prinses is vooralsnog nog niet aan de orde bij de “Verein”, maar wie weet in de toekomst). Dit is wel het geval bij de uitroeping van een jeugdige hoogheid, hetzij een jeugdprins of jeugdprinses. Dit jaar 2020 werd als grote prins uitverkoren Patrick Rieke die in Sjpasseberg de scepter zwaait als Patrick lll (samen met zijn adjudant Henri Hagedoorn) terwijl de jeugdige carnavalisten werden verrast met de uitroeping van Youri Franssen die als jeugdprins Youri l voorgaat in het jeugdige enthousiasme in Sjpasseberg. Hieronder dan zeker te noemen de kinderoptocht op zondag 16 februari a.s. Met betrekking tot de te houden carnavalsactiviteiten mag zeker niet het gekozen passende motto 2020 ontbreken en wel: “Op Sjpasseberg is alles Paletti, mit Glitter & Confetti”.spreken. 

Maar alvorens de receptie, op dat moment kon niemand echter bevroeden dat het een urenlange aangelegenheid zou worden, werd nog tijd ingeruimd om een aantal belangrijke plichtplegingen, o.l.v. president Wiel Nuij, door te voeren. Het betrof dan de huldiging van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg. Zij waren immers dit jaar uitverkoren om de Orde van Verdienste in ontvangst te nemen. Zoals gewend bij de “Verein” was de uitreiking en huldiging van een sfeervolle gehalte. Buiten de Ordemedaille werd ook de bijbehorende oorkonde overhandigd. Ook stond ex-prins en thans 1 x 11 jaar jubilaris André Petit in de schijnwerpers en onderging een verdiende huldiging. Helaas was ex-jubileumprins en ook 2 x 11 jaar jubilaris Patrick Kleijkers niet aanwezig en werd toch in de huldiging betrokken, evenals de kersverse drager van de BCL-Groot Orde en tevens ex-prins en ex-president Ton van Schaaik.

Na deze plichtplegingen kon de eigenlijke receptie beginnen met als receptieleider Guus Mengelers. De klok wees toen aan 19.15 uur. Ongelofelijk wie vervolgens allemaal op receptie kwamen. Jawel hoor, want letterlijk van “heinde en verre” was de weg gevonden naar het Sjpashoes (gemeenschapshuis) Hei Grindelweg. Natuurlijk is het ondoenlijk om alle receptiegangers op te sommen. We beperken ons dan ook door aan te geven dat familie en vrienden van zowel prins Patrick lll, evenals jeugdprins Youri l,  natuurlijk aanwezig waren om hun prinsen te feliciteren. Dit was ook van toepassing voor Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg (SGH) als Orde van Verdienstedragers, de jubilaris en de BCL Groot Ordedrager. Vanzelfsprekend kwamen ook een groot aantal bevriende carnavalsverenigingen uit de regio met hun gevolg feliciteren. Over en weer werden seizoenorden uitgewisseld en maakte ook dansgarde, c.q. dansmarietjes, sierlijke dansjes. 

Maar ook andere vertegenwoordigers van overige verenigingen en Stichtingen zoals o.m. Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek (zij ondersteunen immers de totale jeugdcarnavals activiteiten)  gaven blijk van hun sympathie en waardering op deze receptieavond. Wat zeker niet vergeten mag worden is de klinkende serenade gebracht door Harmonie St. Gerardus van Heksenberg. 

Het was al ver na middernacht dat deze meer als geslaagde receptie afgesloten werd en vervolgens het receptiebal daadwerkelijk kon beginnen. Dit uiteraard tot groot genoegen en enthousiasme van prins Patrick lll, zijn charmante echtgenote Michelle, de Verein en overige narrenvierders. Kortom, deze avond was weer een hoogtepunt in de carnavalsviering in Sjpasseberg.  


Sjpasseberg/Heksenberg begroette Youri Franssen als nieuwe jeugdprins 2020                                                       Tekst/foto: Callie Steijaert 

Het was zondag 19 januari jl., als vanouds, weer een geweldig verlopen jeugd prinsenproclamatie bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Velen, waaronder ook diverse bevriende carnavalsverenigingen en enkele leuke entertainment optredens, waren op enthousiaste wijze getuige van de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe jeugdprins 2020 van Sjpasseberg. Natuurlijk gaf nieuwe grote prins Patrick lll (Rieke) en zijn adjudant Henri Hagedoorn mede nader gestalte aan dit jeugdig geslaagd evenement. Uiteraard werd eerst met enige weemoed, maar wel dankbaarheid, afscheid genomen van jeugdprinses 2019 Inge Beaujean. Zij kan en mag terugzien op een prachtig (jeugdig) carnavallistisch prinsessenjaar. Zij heeft dan ook met volle teugen kunnen genieten van alle mooie carnavalsactiviteiten met uiteraard als hoogtepunt de kinderoptocht door de straten van Sjpasseberg. Voor haar een leuke en gezellige triomftocht, welke zij met veel plezier kon volgen boven vanaf de optochtwagen met aan haar zijde toen nog de grote prins Sám Smits.

Na haar abdicatie was het wachten geblazen op de komst van de nieuwe jeugdheerser of toch weer een jeugdprinses. De aanwezige carnavalisten, jong en ouder, werden vooralsnog enige tijd op de roef gesteld over de ware identiteit van de nog onbekend zijnde nieuwe jeugdige hoog lustigheid. De tijd werd dan ook muzikaal gezellig ingevuld door de Dj’s Jan van Wijnen en Peter Janssen. Uiteindelijk was het zover dat de bespraakte president Wiel Nuij de aankondiging kon maken dat de nieuwe jeugdprins(es) in aantocht was en zich zou  gaan presenteren. Door de mannen met de rode jasjes, sorry moet eigenlijk zijn de leden van de raad van de “Verein” werd het heksenhuisje gestald voor het podium.                                                     

Evenals op 11 januari jl. bij de presentatie van grote prins Patrick 3 e (Rieke) werd door president de aftelcountdown van 11 naar O ingezet. Bij O ging het dak van het heksenhuisje omhoog en toen was eindelijk de identiteit bekend wie de nieuwe jeugdprins 2020 was. onder de nodige toejuichingen, alaafs en natuurlijk confetti, een enthousiaste begroeting dus. Het bleek Youri Franssen te zijn. Zijn presentatie zorgde ook voor een uniek gegeven, want hij woont aan de Elandstraat in Sjpasseberg/Heksenberg. Laat het nu toeval zijn dat ook jeugdprins Jaysun Moes van C.V. De Beeren uit Beersdal op de Elandstraat woont, de straat waar jaarlijks, behalve de kinderoptocht Sjpasseberg ook de grote optocht van Groeet Ghen Heij doortrekt. Dat zal zeker op maandag 24 februari een belevenis worden. 

Natuurlijk vond na de presentatie vervolgens ook zijn installatie en proclamatie plaats en moest hij al heel wat eerste plichtplegingen vervullen door verlening van orden en bloemstukken aan ouders, grootouders en zelfs overgroot oma met de bijnaam “koekie” en verdere familie. Leuk toch.

Natuurlijk stelt de guitig overkomende jeugdprins Youri zich zelf even voor: Dag  Carnavalisten  van Sjpasseberg en omstreken. Op zondag 19 januari ben ik op een geweldige kindermiddag uitgeroepen als de nieuwe jeugdprins van Sjpasseberg / Heksenberg.

Mijn naam is Youri Franssen en ik ben net 12 jaar geworden. Samen met mijn ouders, mijn zus Tara en zusje Aimy woon ik op de Elandstraat op Heksenberg en zit ik in groep 8 van de BS Gerardus Majella. Voetballen is mijn grootste hobby. Daarnaast zit ik of veel op de play-station of ik ben buiten met vriendjes aan het voetballen.

Carnaval vieren hebben mijn ouders er met de paplepel ingegoten, dus aan “sjpass en plezeer” zal het niet ontbreken. Ik wil het prinsencomité bedanken dat zij mij hiervoor gevraagd hebben, en ik weet zeker dat wij samen met Prins Patrick III, de “Verein” en alle carnavalisten groot en klein er een fantastisch seizoen van gaan maken. Verder hoop ik u allen te mogen zien tijdens de receptie komende zaterdag 25 januari en natuurlijk in of na de kinderoptocht en het Sjpeetsjoppe van Sjpasseberg op zondag 16 februari. 
Orde van verdienste 2020 voor stichting Gemeenschapshuis Heksenberg 

Tekst/foto: Callie Steijaert 

Na de uitreiking van de jaarlijkse Orde van Verdienste in 2018 aan de toen 80 jaar bestaande harmonie St. Gerardus was het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat nu 2020 Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg aan de beurt zou komen. Daar was immers ook een gegronde en terechte reden voor. Zij bestaan immers nu, anno 2020, ook al ruim 55 jaar. Het unaniem genomen besluit van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein met betrekking tot de Orde van Verdienste 2020 mag dan ook gezien worden als een beloning voor het bestuurlijk functioneren van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg. Zeker in de overweging dat zij zich met veel toewijding voor de wijk Heksenberg, in dit vijfde jaargetijde beter omschreven als Sjpasseberg, optimaal inzetten, waarbij gemeenschapszin hoog in hun vaandel staat. De uitreiking van de Orde 2020 is in lijn het 40 e te vergeven carnavalistisch getinte eremetaal. De eerste uitreiking van deze belangrijke Orde vond immers plaats in1980.  

Kort in herinnering: Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg (SGH) is ontstaan uit een parochieel initiatief van voormalig pastoor Riemersma. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren Leo Arets, Karel Mannheims, Hens Palmen en nadien Martin Goffin. Vanuit het kerkbestuur nam Wiel Speth zitting in het Stichtingsbestuur. Toepasselijk toch, want tijdens carnaval1964 werd de op de zolder van de kleuterschool Hei Grindelweg ingericht Gemeenschapshuis geopend. Hier vonden dus de wijkactiviteiten plaats. Helaas werd op 15 september 1971 kleuterschool/gemeenschapshuis totaal door brand verwoest. Gelukkig kon op 6 oktober 1973 voormalig burgemeester Gijzels het nieuwe (huidige) gemeenschapshuis openen. In 1981 verwelkomde men zelfs de 500.000ste bezoeker.  

Natuurlijk was het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis, zo lieten zij schrijver dezer weten, aangenaam verrast toen zij te horen kregen dat de keuze op hen was gevallen. Eigenlijk hadden zij hier niet bij stilgestaan. Niettemin overheerste de gedachtegang dat toekenning een bevestiging is van iets wat je erg goed doet. Een pluim op de Stichting is dan, inzake de sociale cohesie t.b.v. wijk e.o. ook meer als terecht te noemen. Maar uit het oog mag zeker ook niet verloren worden dat alles samen gedaan wordt. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat men de laatste jaren gegroeid is, mede ook dank zij de vele organisaties die er doorgevoerd worden. De medewerking wordt ook steeds groter waarvoor dankbaarheid op zijn plaats is. Voorbeelden zijn, met een knipoog naar initiator Henri ter Huurne, het gehouden 55 jarig bestaanfeest, de oud en nieuwviering, de gezellige dansavonden en  (zonder in detail te treden) de vele andere activiteiten. Binnenkort (8 februari) ook het Parkstad Leedjes Konkours (PLK)-evenement en wellicht ook het bekende Verentreffen in het vooruitzicht.  Kortom, een caleidoscoop om trots op te zijn waardoor de Orde van verdienste dan ook goed terecht komt. Proficiat alvast.


Dagelijks bestuur: voorzitter Adri van Winssen, secretaris Peter Vijgen, penningmeester Henri ter Huurne en de algemene bestuursleden belast met diverse taken: Hans van Uffelen, Boy van Drongelen en  Edie Bleimuth.  

Ere bestuur: Martin Goffin, Piérre Palmen en Bert van Unen. 


Sjpasseberg/Heksenberg begroette prins Patrick Rieke 3 met veel muzikaal tamtam

Redactie van ParkstadActueel/Callie Steijaert | januari 14, 2020

Bond van Carnavalsverenigingen Limburg verrast ex-Vereinpresident Ton van Schaaik met de  BCL Groot Orde

Wat was het afgelopen zaterdag, in de kleurrijke narrentempel Sjpashoes, c.q. gemeenschapshuis Heksenberg aan de Hei Grindelweg, weer een onvervalste grootse happening. Dit uiteraard met als de bekende kers op de taart de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe 49e narrenheerser in het rijk van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Hij zou dan tot Aswoensdag gaan regeren onder het passende seizoen motto: “Op Sjpasseberg is alles Paletti, mit Glitter en Confetti”. Overigens werden al bij het binnenkomen van het Sjpashoes heel wat positieve kreten geslaakt bij het zien van een geweldig kleurig opgebouwd achtergronddecor op het podium. Als entourage passende in de carnavalsinsteek van de avond. Een juweeltje om te aanschouwen met een bijzonder chapeau voor de makers/decorbouwers Jan van Wijnen en Peter Jansen (tevens de Dj’s van deze avond). Een betere kleurrijke Vasteloavends indruk om de proclamatieavond te doen starten was uiteraard al een groot pluspunt en een garantie over al wat er op deze avond op carnavalsgebied nog zou gaan plaats vinden.

Lees het volledige artikel hier


Prins Patrick (Rieke) 3 Stolse Hooglustigheid van D'r Heksenbergse Vasteloavendsverein

Mag ik mij even voorstellen?

Eindelijk, na maanden vol ongeduld mag ik mij aan Sjpasseberg voorstellen, met een brede lach van oor tot oor als Prins Patrick de 3de.

Mijn naam is Patrick Rieke en ik ben 32 carnavalsseizoenen jong.
Geboren op de Heksenberg en getogen op Heerlerheide (Ghen Heij).
Zoon van Funs en Jeannette Rieke, broertje van Bernd Rieke.
Tien jaar samen en 1,5 jaar getrouwd met mijn vrouw Michelle Rieke-Balota, tevens opgegroeid op de Heksenberg.

Werkzaam bij Hermans Elsloo van de Kreeke waar ik tien jaar geleden gestart ben als betonreparateur en waar ik nu alweer 1,5 jaar met veel plezier aan de slag ben als uitvoerder.


In mijn vrije uren ben ik gemiddeld twee keer in de week te vinden in café Heksenberg, hier gooi ik met veel plezier samen met mijn dart team de pijltjes in het dartbord.
Zij moeten mij echter de komende weken even missen. Want de vasteloavend gaat nu even voor. Echter na het haringhappen ben ik weer terug en gooi ik de 180’ers hopelijk als nooit te voor.
Daarnaast elke voetbalwedstrijd als grensrechter actief bij het 1ste dameselftal van SV-Brunssum, waar ik met veel plezier de wedstrijden begeleid. Meerderheid van de dames in dit team zijn lid geweest bij de voetbalvereniging van RKVV-Heksenberg. De selectie van dit elftal zijn dan ook geen vreemde voor de Heksenberg.

Samen met mijn vrouw is toch wel mijn aller grootse hobby het reizen. Van prachtige zonvakanties (waaronder de Malediven, Sri-Lanka, Mexico en Curaçao) tot aan heerlijke skivakanties en fijne weekendjes weg. De wereld ontdekken vinden wij prachtig om te doen.

Het vieren van de vasteloavend is in huize Rieke er met de paplepel ingegoten. Met als voorbeeld mijn vader Funs Rieke de tweede (2001) en broer Bernd Rieke de eerste (2007), zij gingen mij beide voor als prins van de Sjpasseberg.
Ik ben in het verleden al een aantal jaar lid geweest van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, adjudant geweest van Ralf Braeken (2005), Danny van Drongelen (2006) en Bernd Rieke (2007). En nu ben ik er weer, terug van weggeweest. Het voelt in ieder geval als feestelijk thuis komen.
Nu is het mijn beurt om op de Sjpasseberg met de scepter te zwaaien.
Hiervoor wil ik het prinsencomité maar ook zeer zeker mijn vrouw Michelle bij deze bedanken voor het vertrouwen, de adviezen en de begeleiding, maar zeer zeker voor de kans die zij mij hebben gegeven om met te scepter te mogen zwaaien op de Sjpasseberg.

Ik wil mijn schoonvader Michel Balota bedanken, voor het beschikbaar stellen van zijn huis op de Heksenberg als residentie.

Met dit jaar als verenigingsmotto: ‘’Op Sjpasseberg is alles paletti, mit glitter en confetti’’.
Wil ik daarnaast mijn motto overbrengen: ‘’Leef met een lach, en geniet van iedere dag’’.
Dat is wat ik namelijk iedere dag weer probeer te doen, te genieten met een lach van iedere dag. Dit ga ik dan ook zeker dit vasteloavendseizoen doen, genieten. Maar dit doe ik niet alleen.
Dit regeringsseizoen word ik namelijk bijgestaan door Henry Hagedoorn als adjudant.
Een goede vriend waar ik een bijzondere band mee heb en diverse raakvlakken.
Ook Henry is voor Sjpasseberg geen onbekende, hij ging mij voor als prins van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verrein (2016).
Daarnaast zijn wij teamgenoten binnen de dartverening van café Heksenberg.
Henry is dan ook zeker een adje voor de sfeer 🎼.
Bijzonder dat hij dit avontuur samen met mij wil ervaren en volmondig ja antwoordde op mijn vraag; of hij mijn adjudant wilde zijn.

Ik hoop dat ik mag rekenen op de steun en het vertrouwen van u allen en dat Sjpasseberg en de verein een super seizoen tegemoet mag gaan, die zeker gaat knallen.

Ik zou u allen willen uitnodigen om op 25 Januari in het Sjpashoes naar de receptie en het prinsenbal te komen. Dan kunt u mij als prins Patrick de 3de, de drager(s) van de Orde van Verdienste 2020 het bestuur van SGH, Drager van de grootorde van BCL Ton van Schaaik, en de jubilaris Andre Petit 1 x 11 en Patrick Kleijkers 2 x 11 komen feliciteren. 

Mag ik mij voorstellen: “Prins Patrick III “
49ste Prins van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein 2020.

Sjpasseberg Alaaf!

Prins Patrick III


Inschrijven voor Van & Vuur Kids en Van & Vuur D'r Sjpasseberg

Van & Vuur D'r Sjpasseberg, al decennia het feest voor alle sjpassebergers op carnavalszaterdag. Om het nog grootser te vieren is er vanaf dit jaar een Van & Vuur D'r Sjpasseberg Kids editie. Met optredens van de basisschool, ingeschreven talenten en een open podium. Door onze intensieve samenwerking met Stichting gemeenschapshuis Heksenberg bieden wij alle kinderen gratis Popcorn en Suikerspin.

Wie wordt de eerste winnaar van Van & Vuur Kids? Wie neemt de eerste wisselbeker in ontvangst?

Schrijf je nu in!

Van & Vuur Kids Editie (kindercarnaval) Inschrijven? Klik hier


Van & Vuur D'r Sjpasseberg Inschrijven? Klik hier


Wiel Nuij nieuwe president D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein:

Overdracht tijdens ludieke carnavalsmis in St. Gerarduskerk Heksenberg

(Tekst/foto’s: Callie Steijaert)

Toen in 1987 Wiel Nuij als prins-carnaval bij D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein werd uitgeroepen om over Heksenberg de scepter te zwaaien, kon hij toen zeker nog niet bevroeden dat hij anno 2019 het belangrijke ambt van president zou gaan vervullen. Toch is dit het geval geworden omdat, tot aan de traditionele opening van het carnaval seizoen op de “elfde van de elfde”, deze functie nog in handen was van Ton van Schaaik (overigens ook een oud-prins in 2002).                                                             

Na liefst 11 jaar presidentschap besloot Ton van Schaaik om te stoppen als president. Ton heeft dan ook 11 jaar zijn allerbeste beentje voorgezet om het presidentschap de nodige positieve gestalte te geven. Dit is hem dan ook heel goed gelukt, welke hem ook in de directe “Vasteloavends”-regio in volle dank werd afgenomen en toonde Ton zich daardoor een onvervalste presentiele ambassadeur voor alle carnavalisten. Ook was hij vele jaren ook nauw betrokken in de prinsencommissie, welke laatste functie hij overigens zal blijven invullen. 

De overdracht van het presidentschap van Ton van Schaak naar Wiel Nuij vond plaats tijdens de gehouden ludieke carnaval mis in de St.Gerardus-Majellakerk. Zoals bekend openen de carnavalisten van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein al enige jaren het nieuwe carnavalsseizoen met een H.Mis op de traditionele “elfde van de elfde”. Dit nieuwe seizoen onder het aansprekende motto: “Op Sjpasseberg is alles Paletti, mit Glitter en Confetti”.  

De benaming ludiek is terecht te noemen omdat zelfs pastoor Louis Cordewener, bij aanvang van de viering, “getooid” was met een carnavalssteek en kleurrijke shawl. Een echte priester met carnavalsbloed. Bovendien droeg dameskoor Enjoy ook hun carnavalssteentje bij. Zij droegen voor deze gelegenheid hun outfit ook in de carnavalskleuren “road, gael en greun”.

Uiteraard werden er enkele woorden van welkom uitgesproken door pastoor Cordewener, voorzitter Brain Janssen en prins Sàm Smits. Het afscheidswoord van scheidende president Ton van Schaaik toonde uiteraard terechte emotie. “Maar aan alles komt een einde”, gaf hij aan om vervolgens het presidentschap over te dragen aan Wiel Nuij. Voor ex-president Ton van Schaaik klonk vervolgens een verdiend applaus. Nieuwe president Wiel Nuij deed vervolgens het gebed: laat ons bidden, dit voor alle mensen, levende en overleden raadsleden en ordedragers van de “Verein”. 

Dameskoor Enjoy vertolkte onvervalste carnavalsliederen zoals o.m. “In den Hiemel” (Beppie Kraft), “Limburg Leave” (La Bamba) en “Heelesje Wink (Wiel Knipa). Er werd zelfs nog geschunkeld. Prachtig toch. Na de carnaval mis trok het gezelschap naar zaal 2 in het gemeenschapshuis om nog enkele uurtjes in opperbeste stemming de opening van het nieuwe seizoen te vieren. Hier werd nu ex-president zijnde Ton van Schaaik en zijn echtgenote nog verrast met een cadeau en bloemen. 

Deze geste was ook voorbehouden aan schrijver dezer voor zijn 2x11 jaar presentatie van dorpse programma: Van en Vuur d’r Sjpasseberg op 2 maart 2019 jl. Hij ontving een leuke plaquette en bloemen voor zijn echtgenote. Kortom, het was weer een geweldige (ludiek getinte) opening van het carnavalsseizoen 2019-2020

Programma 2020

Ons programma voor 2020. Wij nodigen u allen van harte uit!