Sjpasseberg/Heksenberg wacht weer grootse kinderoptocht en gezellig “Sjpeetsjoppe” 

Organisatie vraagt begrip om goed te parkeren door auto bezitters

Door Callie Styaert 

Zondag 24 februari a.s. staat de wijk Sjpasseberg/Heksenberg geheel in het carnavalistische teken van de jaarlijkse kinderoptocht. Maar ook vele belangstellenden buiten de wijk getroosten zich ieder jaar weer om naar de kleurrijke kinderoptocht te komen kijken. Ook zondag 24 februari zal het, met hopelijk goed weer, niet anders zijn. Uiteraard staat genoemde kinderoptocht onder organisatie, c.q. auspiciën, van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Overigens loopt het seizoen motto: “Circus Sjpasseberg Aaaf, D’r Vasteloavend Spettert Eraaf” als een rode draad door deze kinderoptocht met uiteraard een stralende jeugdprinses Inge 1e op haar praalwagen met natuurlijk grote prins Sam 1e (Smits) aan haar zijde. 

De kinderoptocht met meerdere “sjieken” praalwagens, muziekgroepen en andere jeugdige verklede groepen vertrekt om 14.11. uur vanaf de Bruinkoolweg. Na het vertrek startsein door de H.V.V. zal de volgende route genomen worden te weten: Bruinkoolweg, Titus Brandsmastraat, Leienhoesstraat, Gildestraat, Roebroekweg, Elandstraat, Buschkensweg, St. Hubertusplein, Reestraat, Mgr. Hanssenstraat en Hei Grindelweg ontbinding.

Natuurlijk is de hoop gevestigd dat de kinderoptocht vlekkeloos zal verlopen. Een belangrijk gegeven hierbij is uiteraard dat auto bezitters hier hun medewerking aan verlenen en er zorg voor dragen dat er goed geparkeerd wordt, het liefst uiteraard buiten de af te leggen optochtroute, zodat er geen belemmering voor de passerende optocht plaats vindt. Door genoemde medewerking wordt voorkomen dat, in geval van opstopping, de organisatie zich genoodzaakt voelt om de route te verleggen. Is toch eeuwig zonde voor de jeugd en de voorbereiding met betrekking tot dit spraakmakende kinderevenement. Dus automobilisten, onder dankzegging van alle deelnemers, jong en oud, graag u begrip en medewerking.

Na de kinderoptocht is er als vanouds in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Hei Grindelweg het traditionele gezellige Sjpeetsjoppe onder organisatie van de oud-prinsen van de “Verein”. Een optreden van de groep “Heringbiessere” (meervoudig LVK-finalist) zal zeker bijdragen aan een opperbeste stemming.

 


Jeugdprinses Inge 1E

Door Callie Styaert 

 Jeugdprinses Inge (Beaujean) 1e - trotse jeugdprinses van D'r heksenbergse Vasteloavends Verein

 

Natuurlijk werd met de nodige weemoed afscheid genomen van jeugdprinses Jennifer 1 (Bor). Niet overbodig want Jennifer heeft het uitstekend gedaan en was voor alle jeugdige Sjpassebergers een voorbeeld. Chapeau voor de wijze waarop zijde jeugdige “Vasteloavend” in Sjpasseberg gestalte heeft gegeven. Vervolgens steeg de spanningsthermometer in het Sjpashoes naar “kookpunt”, aan welke spanning een einde kwam toen, na de aftelcountdown, de 13 jarige Inge Beaujean “verrees” uit het Heksenhuisje. Aansluitend vond de installatie en proclamatie plaats en maakte de nieuwe jeugdprinses de openingsdans met haar moeder.

Prins Sám Smits 1e

Door Callie Styaert

Prins Sám (Smits) 1e - nieuwe heerser van D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein.

 

Ondanks de slechte buiten weersomstandigheden heerste er afgelopen zaterdag in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis van Heksenberg, welke plaatsnaam in deze carnavalsperiode omgedoopt is tot Sjpasseberg, een meer als heel goede binnen omstandigheid. Niet zo verwonderlijk eigenlijk want in het kleurrijk opgesmukt Sjpashoes vond immers de uitroeping plaats van de nieuwe prinscarnaval 2019. Dit uiteraard onder auspiciën van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein o.l.v. hun eminente president Ton van Schaaik die overigens dit seizoen jubileert als zijnde 1 x 11 jaar “moelemeeker”.

Deze 2e zaterdag in het nieuwe jaar 2019 kenmerkte zich ook door het gegeven dat de “Verein” dit lopende seizoen als motto gekozen had:                                                                    

“CIRCUS SJPASSEBERG ALAAF, D’R VASTELOAVEND SPETTERT ERAAF”

Conform dit motto gaf de “Verein” hier dan ook gestalte aan door een geweldig ogend decor te bouwen, geheel in circusstijl. Bij het zien van dit kleurrijk decor, met o.m. dank voor Frank Aretz, waande iedereen zich in gedachte in een heus circusonderkomen. Zelfs beroemde olifant Buba was op het decor geschilderd. Prachtig toch. Maar uiteraard stond dit carnavals circusgebeuren geheel in het teken van de uitroeping van de nieuwe prins 2019. 

Maar alvorens de nieuwe, nog onbekende, heerser zich zou presenteren moest eerst nog afscheid genomen worden van regerende prins Jarmo l (Mengelers), ook omschreven als “ambassadeur”. Zijn abdicatie was dan ook een heel emotioneel gebeuren, waarbij de tranen rijkelijk een beloop had. Dat de dank van eenieder heel groot en verdiend was voor de wijze waarop Jarmo 1 zijn prinselijke taak optimaal vervulde, mocht dan ook overduidelijk blijken. 

Vervolgens was het wachten op de komst van de nieuwe heerser, maar voor dit een feit was had de “Verein” zorg gedragen voor gezellig entertainment in aanwezigheid van narren en diverse bevriende carnavalsverenigingen. Optredens van goochelaar/komediant Pascal de Boer, zangeres Fiorenza en Mystery Quest Roy Gillesen zorgde ervoor dat het een onvervalst gezellige afwachting op de nieuwe heerser werd. Komediant Pascal de Boer werkte nog mee aan het lucratieve kandidatenspel wie de prins/prinses van 2019 zou worden. Natuurlijk was dit een dwaalspoor, want op het moment suprême werd traditioneel het heksenhuisje naar binnen gebracht. 

De aftelcountdown van het carnavalsgetal 11 naar 0 kon beginnen en onder groot enthousiasme en een onvoorstelbare “regen” van confetti toonde, als grote verrassing, Sám Smits zich aan zijn narrenschare. Wat een binnenkomst en apotheose voor deze bijna 21 jarige jongeling (geboren 11 maart 1998, een jongeling met pit en ambitie en heel bekend in de omgeving. Na de officiële plichtplegingen maakte prins Sám l de openingsdans met zijn moeder Irene Dierx die op dit moment nog steeds jubileumprinses is van charmante Damesgarde De Geête van Groeët Ghen Heij. 

Voor prins Sám l (Smits) kwam voor de tweede maal in zijn leven een carnavalswensdroom uit. Op 16 januari 2011 werd hij immers al als12 jarige, en lesvolgende in groep 8 van S.B.O. “De Griffel”, jeugdprins van Sjpasseberg/Heksenberg uitgeroepen. Destijds kwam al naar boven zijn voorkeur voor muziek als jeugdige DJ, fietsen en uiteraard carnaval.                                        

Toen al sprak hij over het gegeven om samen met alle Sjpassebergers een hele te gekke “vasteloavend” te gaan vieren. Nu hij grote prinscarnaval is geworden is de mening hierover niet veranderd. Dus gaat ook nu, tot Aswoensdag 6 maart a.s., deze mening opnieuw gestalte krijgen, wellicht ook als verjaardagscadeau enkele dagen later op 11 maart. Overigens staat Sebastiaan Korbmacher hem bij als “zorgzame” adjudant. De ouders van de nieuwe narrenheerser zijn Irene Dierx en Maurice Smits, terwijl Mia en Broer Dierx zijn opa en oma zijn en hij in Ashley en Teddy twee zussen heeft. Bovendien is hij inmiddels al 3 jaar gelukkig samen met vriend Nicky.

Overigens vervult hij voor het 2e seizoen ook het secretariaat van de “Verein”. Trotse eigenaar is hij ook van Sám Smits Design en carnavalsonderscheidingen.com en als artiest zanger onder de naam Sám Smits (Nederlandstalig/Limburgstalig). Sinds kort is Sám ook de nieuwe organisator van Parksjtad Leedjes Konkoer (PLK 2002). Kortom, Sjpasseberg heeft te maken met een heel vooruitstrevende narrenheerser die op zaterdag 26 januari in het Sjpashoes vanaf 19.11 uur receptie zal houden met huldiging jubilarissen 1x11 jaar president Ton van Schaaik, Wiel Berends 1x11 jaar lid en uitreiking Orde van Verdienste aan Marco Custers.