Bestuursleden

Voorzitter - Brain Jansen | voorzitter@sjpasseberg.nl

Secretaris - Ralf Braeken| secretariaat@sjpasseberg.nl

Penningmeester - Ton van Schaaik  | penningmeester@sjpasseberg.nl

2e Penningmeester - Algemeen Bestuurslid - Math Meevissen

2e Secretaris - Algemeen bestuurslid - Melvin Houkes

Henry Hagedoorn - Algemeen bestuurslid

Peter Kleuters - Algemeen bestuurslid

President - Wiel Nuij