D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

Comité's  

 

 

 
Home pagina
Comite's
Ordedragers
Oad prinse
Jeugdprins(es)en
Historie
bullet Prinsencomité
 
bullet Sponsorcomité
 
bullet PR commissie
 
bullet Organisatie Kinderoptocht
 
bullet
 
bullet
 

 
 

 

 
Prinsencomité

Comité Leden:

 • Ton van Schaaik
 • John Biancospino
 • Willy Berends
   

De Belangrijkste figuur is natuurlijk Prins carnaval.
Hij is bij uitstek de vertegenwoordiger van de vereniging.
Hij regeert gedurende het feest en het hele jaar over zijn "Sjpasseberg"
Hij krijgt ondersteuning van het bestuur en de raad van elf om het hele feest te organiseren.
Ook D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein is er steeds in geslaagd prinsen te selecteren, die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren in het gemeenschapsleven en met name binnen onze eigen wijk.
Een belangrijke traditie is natuurlijk dat zijn naam tot het allerlaatste moment van uitroeping geheim wordt gehouden.
Een verantwoordelijke taak is dan ook weggelegd voor het prinsencomité.
Zij zijn in het bijzonder belast met de uitverkiezing.
 

 

Terug naar boven

 
Sponsorcomité

Comité Leden:

 

 

 • Ed Petit
 • Ton van Schaaik
 • John Biancospino
 • Rainier Bouwmans
 • Peter Kleuters
 • Willy Berends
   

D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein, welke vereniging in 1971 is opgericht, is erin geslaagd het carnaval van Heksenberg in de loop der jaren gestalte te geven.
Een van de hoogtepunten is de viering geweest van het 3 x 11-jarig jubileum in november 2004. 

Het carnavalsgebeuren binnen de wijk kent een aantal hoogtepunten: 

 • Opening carnavalsseizoen

 • Proclamatie prins

 • Proclamatie jeugdprins(es)

 • Prinsenreceptie met aansluitend het prinsenbal

 • Sjpaszitting

 • Proclamatie jeugdprins(es)

 • Sjpeetsjoppe van de oad-prinse

 • Van en vuur d’r Sjpasseberg, een bonte avond met lokale artiesten 

 • Jeugdcarnaval op carnavalszaterdag

 • Vasteloavend op Sjpasseberg, met oa optocht Groeët Genhei

Dit alles vindt voornamelijk plaats in het gemeenschapshuis Heksenberg (Sjpashoes Sjpasseberg) 

D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein streeft naar kwalitatief hoogstaande activiteiten met prima entertainment. Hierdoor hoopt D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein ook in de toekomst een representatieve vertegenwoordiger van het carnaval binnen Parkstad Limburg te kunnen zijn. De steun van ondernemers/sympathisanten is hierbij echter zeer wenselijk.  

Ook voor het nieuwe seizoen willen wij onze sponsorgroep verder uitbreiden en hopen wij u bij een van onze activiteiten te mogen begroeten.
 

Heeft u interesse om onze vereniging te sponsoren en wilt u nadere informatie omtrent het sponsorpakket?
Prima, u kunt dit kenbaar maken middels het versturen van een e-mail bericht naar
secretariaat@sjpasseberg.nl.
Een van de leden van het sponsorcomité zal dan vervolgens zsm contact met u opnemen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank:

Sponsorcomité
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein

 

Terug naar boven
 

 
PR commissie
Commissie leden:
 • John Biancospino
 • Callie Steijaert
 • Ton van Schaaik

   

De PR Commissie heeft als doel bekendheid geven aan en promoten van alle activiteiten van onze vereniging.
Publiciteit en promotie van activiteiten naar de pers en op onze website


                         e-mail: secretariaat@sjpasseberg.nl. 
                       Organisatie Kinderoptocht
Commissie leden:
 • Ed Petit
 • John Biancospino
 • Peter Kleuters
 • Jan Wiermans

   

De organisatie is in handen van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein met medewerking van de ouderraad van de Bassischool. St. Gerardus Majella.

Deze kingeroptocht wordt  mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de wijkraad Heksenberg/Pronsebroek in het kader van het buurtgericht werken.

 
                         e-mail: secretariaat@sjpasseberg.nl.

     
Terug naar boven

 

 

 
Comite's Ordedragers Oad prinse Jeugdprins(es)en Historie