Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer
 

D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

VEREINSNIEUWSVARIA

                                      

Home pagina
Comite's
Ordedragers
Oad prinse
Jeugdprins(es)en
Historie
 

 

 bezoekers vanaf
16 november 2008:

 

 

 

Augustus 2014  
  >> De Petit –party zal plaatsvinden op zaterdag 30 augustus (ovb!)
     
Juni 2014  
  >> Evenals in 2013 zal D’r Verein op 22 juni assistentie verlenen bij de Brunssumse wielerronde 
     
Mei 2014  
  >> De jaarvergadering is vastgesteld voor woensdag 28 mei – Café Oud Genhei
     
Maart 2014  
  >> Zaterdag vond de uitwisseling plaats met de Bokkeriejesj en bezocht  prins Leon I,  jeugdprins Imano en de raad van elf de kinderoptocht van Genhei 
   
    Na een bezoek aan de kindercarnaval in het Corneliushuis  hield D’r Verein haar rondgang met een 60-tal mensen.
   
  >> Geldt de carnavalszondag vaak als “overbruggingsdag” zowel de jeugd van Groene Ster alsook de Kangoeroes werden bezocht.  
 
   
  >> De grote optocht dag begon zoals gebruikelijk met een carnavalsontbijt. Met medewerking van eigen mensen, dames  werd in een goede sfeer met een  45-tal mensen ontbeten
 
   
  >> Aansluitend vertrok het gezelschap naar de prinselijke residentie. Onder begeleiding van Edelweiss werd koers genomen richting optocht. Maandagmiddag volgde de grote tocht voor prins Leon I onder begeleiding van de raad van elf, de oad –prinsen, het korps van Edelweiss en de prinsmobiel beschikbaar gesteld door Ford Bogman.
 
   
  >> Voorafgaand aan de optocht enige spanning omdat een carnavalswagen door de as was gegaan. Maar adequaat handelen van onze commissie leden leverde en passende  oplossing.
   
  >> Het carnavals buffet bij Rasa Senang werd door 45 mensen bezocht en aansluitend werd het Rosenmontag bal gevierd. 
   
  >> Carnavalsdinsdag 4 maart werd het einde ingeluid, de heks opgelaten en volgde het  sassa. De steek, de veren en de kettingen werden afgedaan. Een aditioneel  en emotioneel moment voor prins, familie en alle Vereinsmensen. Naast bedankjes klinkt ook  het lied “ Tot volgend joar” 
   
  >> Na de Aswoensdagmis natuurlijk het gebruikelijk haringbijten  en wel voor allen in “burgertenue” .
 
   
  >> Op 12 maart is de jaarlijkse bestuurlijke evaluatie met een terugblik en vooruitblik met verbeterpunten
 
     
Februari 2014  
  >> Op 2 februari werd door de voetbalclub een heus hanenbal georganiseerd in Lokaal Casper
   
  >> In het weekend van 9 en 16 februari werden diverse bevriende verenigingen Bezocht.
   
  >> Vrijdag 21 februari bezocht D’r Verein met prins  Leon I de gala - avond van de Jubilerende SGH Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg. Aan dit bezoek ging  zeer indringende discussie en besluitvorming aan vooraf! 
   
  >> Zaterdag 22 februari was D’r Verein te gast bijde Elfjes van Casper, alwaar prins Henk wed geproclameerd.
   
  >> Zondag 23 februari was de KINGEROPTOCH en ’t SJPEETSJOPPE. Naast Jeugdprins Imano waren de Bokkeriejesj onze speciale gasten tijdens de Optocht. De oad – prinsen werden zoals gebruikelijk bezocht door de Damesgarde De Geete . 
  >>  Leon1 en jeugdprins Imano bezochten vrijdagochtend 28 februari het school
Carnaval en de Zonnebloem/KBO.  Aansluitend werd een bezoek gebracht aan hoofdsponsor Mediaan voor een grandioze carnavalshappening. 
  >> De vrijdagavond werd zoals gebruikelijk afgesloten met Van en Vuur D’r Sjpasseberg. Opnieuw sfeervol, goed bezocht en fraaie plaatselijke artiesten.
De wisselbeker was voor de “dames van de Ronde Tafel”. 
     
januari 2014  
  >>  D’r Verein is te gast bij onder meer de Nieuwjaarsreceptie van het Gemeenschapshuis alsook de proclamatie van de Bokkeriejesj.
   
  >> Vrijdag 10 januari 2014 starten de oad - prinsen hun Prinsjesdag met een Buffet bij Rasa Senang. Aansluitend bezoeken 24 oad – prinsen met de nieuwe oad - prins Wiel III de gala - zitting van de bevriende C.V. de Kelendereire in Cadier en Keer..
 
   
  >> Tot veler verrassing werd op zaterdag 11 januari 2014  Leon van den Broek geproclameerd als de 43e prins van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Onder Braziliaanse klanken verscheen hij als Leon 1e ten tonele in een goed bezet  Sjpasshoes.  Na afloop van deze feestelijke proclamatie waren velen
uitgenodigd bij de gastvrije familie van den Broek aan de Koolmeesstraat 27. 
   
  >> Zaterdag 18 januari werd jeugdprins Imano geproclameerd, nadat afscheid was genomen jeugdprinses Britt.
 
   
  >> Op zaterdag 25 januari 2014 recipieert prins Leon 1. Ook jubilaris Henri Ter Huurne viert zijn 1x 11 jarig lidmaatschap!! Ook jeugdprins Imano Completeert de receptie, die onder de bezielende leiding staat van voormalig en  oad – prins Wiel I (Nuy). De orde van Verdiensten gaat naar de heer Joep Zanders voor zijn tomeloze inzet voor onder de meer onze speeltuin
Ook het nieuwe Vereinslied wordt geïntroduceerd met dank aan Marcel Falize, Onze orde - drager en mede -initiatiefnemer hiertoe!!! 
     
December 2013  
  >> Aanhoudende onzekerheid blijft inzake de organisatie van onze activiteiten In het SJPASSHOES.  Ook samenwerkingsafspraken met de de Bokkeriejesj krijgen nader gestalte. Besloten wordt in “elkaars” kinderoptocht deel te nemen! Verrassend is de boodschap dat SGH zelf haar “bedieningsactiviteiten” wil  inzetten. Onverwachte kosten zijn een feit!!
 
     
November 2013  
  >> Staat de kerkorganisatie ook in Heerlen - Noord onder druk, onze president slaagt erin een jeugdige en spontane geestelijke te contacteren. Op de 11 van de 11e hebben wij dan ook een fraaie openingsmis in de kapel van de kerk van Heksenberg en aansluitend is er een  koffietafel en gezellig samenzijn bij café Casper.
     
Oktober 2013  
  >> De voorbereidingen zijn in volle gang en de nieuwe prins maakt zijn afrondende afspraken. Op 16 oktober 2013 is er een ledenvergadering in Het Cultuurhuis. Afgesproken wordt om de hoge kosten te verminderen, door zelf te werken als vrijwilliger. Besluit wordt met ruime meerderheid  genomen.             
     
September 2013 2013  
  >> Zowel het bestuur alsook het jubileumcomité komen deze maand in vergadering bijeen. Ook de sponsoractie is weer opgestart.
     
Augustus 2013  
  >>  In het laatste weekend van augustus organiseerde D’r Verein weer de gezellige Petit-party in de groeve Beaujean. Ruim 35 “Vereinsmensen”  genoten van een pilsje, wijntje en de barbecue onder aangenaam zonnige temperaturen.
     
Juli 2013  
  >> Is de periode van medio juni tot medio augustus aangeduid als bestuurlijke rust een aantal zaken dienen niet onvermeld te zijn:
   
  >> Patrick Kleijkers zal de financiële administratie overnemen van waarnemend penningmeester Ton van Schaaik, die tot voor kort de dubbelrol  van president en penningmeester vervulde. Overdracht zal per 1 september 2013 plaatsvinden, ook nadat een kascontrole heeft plaatsgevonden. Natuurlijk dank aan Ton!!
   
  >> Het DB van zowel het jubileumcomité alsook D’r Verein zijn op 17 juli 2013 bijeen geweest om afstemming van activiteiten en programma’s te bespreken.  Een voorlopig programma van het jubileumjaar is daar een vervolg van.
   
  >> Op 19 juli  2013 zijn de ereleden bijeen geweest. Het was een informele lunch – ontmoeting bij sponsor Picasso onder het genot van een kopje koffie en een uitsmijtertje.
     
Juni 2013  
  >> Zaterdag 29 juni organiseerde d’r Verein voor het eerst in haar bestaan een SJUTTE – treffe. Het vogelschieten werd georganiseerd in samenwerking met schutterij Sint Sebastiaan Heerlerheide.  De eerst schutterskoning werd bestuurslid Peter Kleuters. Na 96 schoten viel de vogel naar beneden. De Vereins – schutterskoning werd gedecoreerd door onze  president en  prins Wiel III.  De ruim 60 aanwezigen waren zeer lovend en enthousiast over deze eenmalige activiteit.  
   
  >> Op zondag 16 juni is D’r Verein ondersteunend actief bij de Wielerronde van Brunssum. 20 vrijwilligers van onze Verein vervullen de rol van ‘signaleur’ tijdens een spannend koersverloop.  Activiteit mag ook min of meer gezien worden als een tegenprestatie voor een 3-tal hoofdsponsors. 
     
Mei 2013  
  >> Op hemelvaart  - woensdag 8 mei 2013 hield  D’r Verein haar jaarvergadering en wel op Camping In den Hof. Aanwezig waren 19 van de 25 leden. John Biancospino werd herkozen als secretaris. Voorzitter spreekt zijn waardering uit voor zijn bijdrage en feliciteert hem met de overweldigende stemuitslag.
   
  >> Jaarvergadering dankt de prins en jeugdprinses, complimenteert het sponsorcomité en waardeert het verslag van de secretaris, de penningmeester en de kascontrolecommissie.
   
  >> Verein kan terugzien op een geslaagd seizoen te meer ook de financiele resultaten mede dank de inbreng van meer sponsorgeleden en kostenbesparingen in de organisatie binnen het Gemeenschapshuis positief zijn.
   
  >> Lid en ambassadeur oad - prinse spreekt zijn waardering uit over de positieve ontwikkelingen binnen D’r  Verein 
   
  >> Na afloop van de vergadering was er nog een gezellig, ongedwongen en informeel samenzijn. 
     
April 2013  
  >> In april vergaderde  het bestuur eenmalig om de contouren van het nieuwe seizoen te bespreken evenals de voorbereiding van de aanstaande jaarvergadering op woensdag 8 mei. De prinsenproclamatie wordt vastgesteld op 11 januari 2014 en de receptie op zaterdag 25 januari. Ook de Sassa avond staat vast voor vrijdag 28 februari 2014.  Alle andere avonden een activiteiten zijn punt van bespreking. Zie ook het gepubliceerde bestuursrooster voor het volgende jaar 2013 – 2014.
   
  >> Ook het jubileumcomité heeft haar volgende bijeenkomsten gehouden en is voornemens een zomerbrief aan te reiken aan het Vereinsnetwerk.
     
Maart 2013  
  >> 18 leden waren op 20 maart 2013 in ledenvergadering bijeen voor een evaluatie  van de afgelopen carnaval. Plaats van handeling was cafe  Oud Genhei. Positieve ervaringen over de afgelopen carnaval met prins Wiel III en jeugdprinses Britt stemmen tot tevredenheid.
   
  >> De maartvergadering van het bestuur werd gehouden bij sponsor Picasso. Punt van bespreking waren de voorbereidingen voor de jaarvergadering, de sponsoractiviteit, een terugblik naar de afgelopen carnaval en de eerste voornemens voor carnaval 2014 en 2015.  
   
  >> Op 8 maart was het jubileumcomité bijeen in de bestuurskamer van RASA SENANG. De eerste ideeen omtrent het aanstaande jubileum in 2015 werden besproken.
   
  >> Een bestuursdelegatie bezocht de buurvereniging De Bokkeriejesj op 6 maart voor een oriënterend contact. Een vervolgafspraak is vastgesteld voor 30 mei 2013. 
     
Februari 2013  
  >> Aswoensdag  13 februari was de dag van het ASSEKRUUTSKE en HERING BIETE. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is D’r Verein dan te gast bij hoofdsponsor Cafe Casper. Maryl en Rik zorgden voor de heerlijke haringen!!
   
  >> OETZWEEIE van Carnaval 2013 geschiedde door de carnavalsfamilie door de HEKS het vrije ruim in te laten gaan en aansluitend te gast te zijn bij Cafe Casper.
   
  >> Na afloop van de optocht bezocht de prins met zijn gezelschap Rasa Senang voor een CARNAVALSBUFFET, waarna aansluitend de laatste pilsjes werden genuttigd bij het ROSENMONTAG bal.
   
  >> Om 13.11 uur begon prins Wiel III aan zijn zegetocht over Sjpasseberg  nadat hij eerst zijn groet heeft uitgebracht over Genhei en Nieuw- Einde. Hoogtepunt is en blijft te allen tijde  de  tocht over de Elandstraat en de Roebroekweg. Een enthousiaste prins en evenzo enthousiast plaatselijk publiek vormden het decor van de optocht op Sjpassberg. De prinsenwagen wordt dan voorafgegaan door de prinsmobiel maar ook de oad-prinse van D’r Verein.  
   
  >> De  OPTOCH van GENHEI begon zoals gebruikelijk met een CARNAVALSONTBIJT. Op voorspraak en initiatief van enkele bestuursleden werd spek met ei en de broodjes  aangeboden in het Heksenhome. Een aantal bevriende vrijwilligers evenals dames van d’r Verein hebben het mogelijk gemaakt dit ontbijt te nuttigen voor het symbolisch bedrag van 3,33 euro.
   
  >> Aansluitend aan het ontbijt vond om 11.11 uur de PRINSENBORREL plaats ten huize van prins Wiel III. De hele carnavalsfamilie bijeen in gezelschap van harmonie Sint Gerardus en Edelweiss toasten dan op de prins en gaan in optocht naar de Optoch van Genhei.
   
  >> Carnavalszaterdag heeft de gebruikelijke RONDGANG plaatsgevonden, waarbij sponsoren werden bezocht evenals de seniorenzitting in bejaarden huis de Vogelsanck. De raad was getuige van de proclamatie een bejaarden prinses.  Voorafgaand aan de rondgang hield D’r Verein  de KINGERMIDDIG in het Sjpashoes. Fleurtje Kleurtje en Bella Bloem zorgde voor een geslaagde kinderanimatie.
   
  >> VAN EN VUUR Sjpasseberg –  van  vrijdag 8 februari 2013 - mag zich blijven verheugen in groeiende belangstelling en populariteit. Anita Prijkel won de wisselbokaal. Vele plaatselijke artiesten waaronder ook leden en oad-prinse zorgen voor een heuse start van het carnavalsweekend. Voor prins en raad van elf altijd een bijzondere dag omdat voorafgaand aan Van en Vuur een volledig dagprogramma gevolgd wordt. ’s Ochtends is er schoolcarnaval en ’s middag  is er voor de ouderen een carnavalsviering. Dit ook in samenwerking met de Ouderenbond/ Zonnebloem. In de namiddag bracht  prins Wiel III een inmiddels traditioneel bezoek aan  de carnavalactiviteit bij hoofdsponsor Mediaan.  
   
  >> Op 3 februari organiseerde D’r Verein met ondersteuning van zowel de wijkraad Heksenberg alsook   de basisschool de jaarlijkse KINGEROPTOCH. Zoals al gebruikelijk verlenen Harmonie Sint Gerardus alsook Edelweiss hun medewerking hieraan. De deelname van meer schoolkinderen met in hun kielzog de ouders biedt perspectief voor komende jaren.  Het aansluitende SJPEETSJOPPE van de oad-prinse was zoals vanouds goed bezocht en de jongste oad-prins Andre ging voorop in de polonaise. 
     
Januari 2013  
  >> Op woensdag 23  januari 2013 was er een geanimeerde ledenvergadering in aanwezigheid van 18 leden. Hoogtepunt en ook onvergetelijk waren  voor prins Wiel III en jeugdprinses Britt  ongetwijfeld de receptie. Vele prinsen, carnavalsverenigingen, plaatselijke verenigingen,  relaties, vrienden en bekenden bezochten deze receptie, waarbij  ook in Marcel Falize de orde van verdiensten in ontvangst mocht nemen
   
  >> Britt Stienen werd geproclameerd zaterdag 19 januari als 11e jeugdprinses. Voorafgaand aan haar proclamatie was een Van en Vuur D'r Sjpasseberg georganiseerd voor de jeugd. De organisatie was in handen van de Prinsencommissie en de Van en Vuur commissie. De wisselbeker werd gewonnen door de jeugdige artiesten van FIDES!
   
  >> Op 18 januari 2013 is de Startbijeenkomst geweest van het Jubileumcomite 4x11 D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein! De leden zijn; Jos Raats, Wiel Berends, Kleis Adema, Jo Debie, Reinier Boumans, Hay Schoffelen, Frank Aretz, Ed Petit, Matthew Stassar, Bram Pluijmen, Calli Steijaert en Ton van Schaaik.
   
  >> Prins Wiel III rijdt vanaf 16 januari in een FORD PRINSMOBIEL door SJPASSEBERG en de regio. Deze sponsoring is mogelijk gemaakt door Ford Bogman, van den Bogaard belettering, Mediaan en de heer Wil van Hoof. De feestelijke sleuteloverdracht  vond plaats bij Ford Bogman in het bijzijn van  de sponsoren, een delegatie van de raad van elf en natuurlijk Prins Wiel de 3e. Natuurlijk ontbraken de champagne en wafeltjes ook niet!!
   
  >> In een gezellig en goed bezet SJPASSHOES werd op zaterdag 12 januari 2013 Wiel Crins als Wiel III geproclameerd. Wiel onder meer bekend van zijn rol als bestuurslid van voetbalclub Heksenberg en Ondernemingsraadslid van Nedcar zal de dolle dagen op SJPASSEBERG voorgaan. Peter Kleuters zal de rol van adjudant vervullen. Voorafgaand aan de proclamatie was de abdicatie van prins Andre, die nu als oad -prins door het leven gaat!
   
  >> Op 11 januari was de laatste dag van prins Andre. Na een bezoek aan de Bokkeriejesj werd het oad prinse gezelschap door Touring van Asten naar Maastricht vervoerd, alwaar PRINSJESDAG werd gevierd. Ter afsluiting werd hoofdsponsor Casper bezocht!!
     
December 2012        
  >> Uitnodigingen / flyer Van en Vuur Sjpasseberg (jeugd) in de wijk rondgebracht.
   
  >> Veel te vroeg en onverwacht overleed maandag 24 december op 55 jarige leeftijd de heer Will Hollanders.   Will was nauw verbonden met onze Verein in zijn hoedanigheid als voorzitter van zowel Jachthoorn en Trompettorkorps Edelweiss en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek.  Een delegatie van D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein bezocht de H. Mis in de Corneliuskerk
   
  >> Een jaarlijks terugkerende activiteit is de wenskaarten voor een zalig kerstfeest  en een voorspoedig 2013 Ook worden de kerstbroden bij de partners van de overleden ordedragers bezorgd.
   
November 2012  
  >> In het weekend van 23-25 november bezocht de Verein activiteiten van C.V De Brikkebekkesj en  de receptie van de jubilerende C.V De Beeren - Beersdal
   
  >> Openingsweekend:                                                                                                                                                                                        Na de plechtige openingsmis op vrijdag 16 november in de parochiekerk Sint GERARDUS Heksenberg ging  een goede bezette Raad van Elf, prins Andre aangevuld met enkele oad-prinse /ere-leden via een tussenstop bij  het recent geopend cafe Charly's aan de Heerenweg (voorheen cafe Heksenberg) naar het federatietreffen bij de bevriende en jubilerende vereniging c.v. De Beeren.  Deze avond had voor onze Verein een bijzonder karakter daar onze voormalig voorzitter Ed Petit vanwege zijn maatschappelijke verdiensten evenals zijn rol binnen de  Heksenbergse en de Heerlense gemeenschap de orde van verdiensten van de Heerlense Federatie van  carnavalsvereniging uitgereikt kreeg. Ook langs deze weg de welgemeende felicitaties voor onze oud -voorzitter  en huidig bestuurslid. 
   
  >> De daaropvolgende zaterdag bezocht onze prins met zijn raad de proclamatie van cv Carboon in Amstenrade.
   
  >> Op 1 november is de kascontrolecommissie bijeen geweest en zij heeft de boekhouding gecontroleerd. Kort  verslag van bevindingen volgt op de eerstvolgende ledenvergadering.  
   
  >> De eerstvolgende algemene Ledenvergadering is op woensdag 28 november 2012. Voorafgaand is op 9 november een bestuursvergadering. Beide bijeenkomsten vinden plaats in lokaal CASPER.
Oktober 2012        
  >> 9 oktober is het bestuur bijeen geweest in Cafe Dirkjan - sponsor
   
  >> 26 oktober is een bestuursdelegatie en de sponsorcommissie bijeen geweest en wel in vergadering bij sponsor  RASA SENANG. Punt van bespreking waren onder meer de voortgang van de sponsoractiviteiten alsook een  aanzet voor de begroting voor het seizoen 2012-2013.
   
  >> Besloten is om de jeugdprins(es)proclamatie te verplaatsen van zondag naar zaterdag 19 januari 2013.  Lokatie Gemeenschapshuis Heksenberg
   
September 2012  
  >> Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Heerlen bezocht onze wijkraad in het Gringeltje op donderdag 25 september. Voorzitter en secretaris bezochten de bijeenkomst onder het genot van een gezamenlijk diner.
     Eind september is de sponsoractie 2012-2013 van start gegaan; De actie wordt geregeld door een vijfkoppige commissie bestaande uit de heren Ed Petit en Lei Vis namens het bestuur en de leden  Maurice Beaujean, Rob de Groot en Bram Pluijmen, tevens ook aod prins. Succes heren!
   
Augustus 2012  
  >> Het jaarlijkse VEREINSTREFFEN is op 25 augustus in de natuurlijke omgeving van Zilverzandbedrijf Beaujean.
   
     
  >> Een afvaardiging van d’r Verein en oad –prinse woonden de plechtigheid bij bij gelegenheid van het overlijden van mw. J. Mengelers –Heutz, schoonmoeder van ons bestuurlid en oad-prins Wiel Berends
   
  >> De sponsorcommissie heeft vrijdag 31 augustus haar 2e bijeenkomst. De sponsoractie wordt in september ingezet.
   
  >> De eerstvolgende bestuursvergadering is vrijdag 24 september. 2012.  De locatie moet nog worden vastgesteld.
    Dinsdag 25 september zal een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden en wel bij Paraat Opleidingen, Litscherveld! Aanvang 19.30 uur! Einde 21.30 uur
   
  >> Een delegatie van D’r Verein bezocht op zondag 26 augustus  Jan van der Ven. Wij hopen dat Jan snel zal herstellen. 
   
Juli 2012  
  >> Tijdens de jaarvergadering op 14 juli 2012  werden 4 nieuwe bestuursleden benoemd; Frank Aretz, Wiel Berends, Peter Kleuters en Henk Butink. Henk Butink werd gekozen tot voorzitter. Ton van Schaaik blijft de rol van president vervullen. Ook John  Biancospino blijft aan als secretaris. De heren Lei Vis en Ed Petit werden herkozen als bestuurslid. De heer Henri ter Huurne heeft zich teruggetrokken als bestuurslid..
    Het bestuur dankt hem voor de getoonde inzet in de afgelopen jaren.
   
  >> De heer Edie Lenzen behoort inmiddels niet meer tot de sponsorcommissie.
    Het bestuur dankt Edie voor zijn bijdrage in de afgelopen jaren!
   
  >> Tijdens de eerste bestuursvergadering van 19 juli werden een aantal taken verdeeld en commissies gevormd;
    Prinsencommissie ;Ton van Schaaik, Wiel Berends en John Biancospino
    Sponsorcommissie ;namens het bestuur de heren Ed Petit en Lei Vis en de leden Rob de Groot, Maurice Beaujean en  Bram Pluijmen
    Materiaal beheer; Peter Kleuters 
    Kascontrolecommissie; Maurice Beaujean en Bram Pluijmen
    PR –commissie; John Biancospino, Callie Steijaert en Henk Butink 
   
Juli 2012  
  >> Er is een bestuursrooster vastgesteld waarin is opgenomen de data van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, bijeenkomsten van de kascontrolecommissie en de carnavalsactiviteiten
     
     


Home pagina Comite's Ordedragers Oad prinse Jeugdprins(es)en Historie
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-feb-2017 14:20