Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer


 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
       
Home pagina
Vorige pagina
 

 

Marcel Falize nieuwe Orde van Verdienstendrager Sjpasseberg 2013


Pursang musicus verrassende, maar terechte keuze van de “Verein”

 
 

(Tekst/foto: Callie Steijaert)

Ook in Heksenberg, in het carnavalsseizoen van de “elfde van de elfde” tot Aswoensdag beter omschreven als Sjpasseberg, is het al vele jaren vanzelfsprekend dat jaarlijks de belangrijke Orde van Verdiensten van de plaatselijke carnavalsvereniging “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” wordt uitgereikt. De eerste uitreiking dateert al van 1980. In dat jaar werd hij uitgereikt aan de heer Bertram. Tot aan 2006 werd jaarlijks de orde individueel aan een man of vrouw uitgereikt. Zowel in 2006 als 2007 werd het een collectieve uitreiking en wel aan de Heksenbergse verenigingen de Zonnebloem en het RK Vrouwengilde. Inmiddels hebben er 35 uitreikingen plaats gevonden. Helaas zijn inmiddels hiervan 14 Ordedragers overleden. Overigens wordt een orde niet zo maar aan eenieder uitgereikt. Integendeel zelfs, want men moet ook daadwerkelijk kunnen bogen op o.m. verdiensten voor de gemeenschap van Heksenberg, c.q. Sjpasseberg., zowel maatschappelijk, cultureel evenals natuurlijk ook op carnavallistisch niveau. Maar om alle misverstanden te omzeilen is het bovendien niet persé een wet van Meden en Perzen dat men woonachtig moet zijn in Sjpasseberg. Er worden hiertoe natuurlijk uitzonderingen op gemaakt als de verdiensten maar nauw verband houden met deze wijk. Dit is dan ook dit jaar 2013 van toepassing.                                            

Marcel Falize

Wanneer op zaterdag 26 januari a.s. vanaf 19.00 uur de receptie zal plaats vinden ter ere van prins Wiel lll (Crins) en jeugdprinses Britt l (Stienen) dan zal voorafgaande de Orde van Verdiensten worden uitgereikt aan Marcel Falize, weliswaar niet woonachtig in Sjpasseberg maar al vanaf 1990 zeer nauw verbonden met deze gemeenschap. Vanaf genoemde datum is hij immers instructeur/dirigent van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss. Alleen al zijn verbondenheid met het korps brengt met zich mee dat hij wekelijks gemiddeld heel wat uurtjes in Heksenberg/Sjpasseberg aanwezig is, dit weliswaar met uitzondering als hij met André Rieu en het Johan Straussorkest door heel de wereld op concertreis is. Maar zo verzekerde hij ons, ook op deze concertreizen is zijn gedachte vaak bij Edelweiss en Heksenberg, of zoals men wil Sjpasseberg. In die context kan men dan ook met een gerust hart spreken dat Marcel Falize All over The World een ambassadeur is voor Heksenberg/Sjpasseberg. Dit rechtvaardigt dan ook de uitverkiezing van hem om hem de
Orde 2013 toe te kennen. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat de verantwoordelijken van “D’r Heksenbergse Vasteloavend “ hun oog hadden laten vallen op Marcel Falize (46), gehuwd met charmant ogende Nicole (zelf in 2011 prinses bij Limburgs gezelligste Damesgarde De Geête van Ghen Heij)  en vader van drie zonen, t.w. Glenn, Dean en Collin. Natuurlijk was het voor Marcel een verrassende mededeling dat hij uitgekozen was om de nieuwe Ordedrager 2013 te mogen zijn. Marcel: “dit was het laatste waar ik aan gedacht had. Voor mij uiteraard een grote eer dat vanuit de gemeenschap Heksenberg/Sjpasseberg aan mij gedacht is geworden”. Uiteraard ging genoemde mededeling, c.q. verzoek, vanzelfsprekend gepaard met enige geheimzinnigheid, waarbij “Verein”- president Ton van Schaaik een cruciale rol speelde. Dit hield in dat Ton bij Marcel thuis een afspraak arrangeerde zonder dat Marcel enig vermoeden had het waarom. Dat werd echter al spoedig duidelijk, zowel voor Marcel als Nicole.
 

Prinsschap  en Lift Off

Dat Marcel ook ervaring heeft in het carnavalsgebeuren werd ons tijdens het gesprek met hem wel duidelijk. In het seizoen ’84-’85  zwaaide hij zelfs de prinselijke scepter bij C.V. De Jonge Böck Nieuw Einde en speelde destijds ook al carnavalsmuziek in het toenmalige Salonorkest van André Rieu. Maar tijdens diverse carnavalsavonden en de drie dolle dagen, in zoverre de tijd dit toelaat, is hij ook op de Heksenberg/Sjpasseberg zeker van de partij. Als initiatiefnemer profileerde Marcel zich afgelopen zomer in Stadsdeel Heerlerheide samen met zijn geesteskind (The New Generation) orkest Lift Off op het Corneliusplein tijdens het succesvol verlopen Lift Off Open Air Festival en op 29 december ook in Parkstad Limburg Theater Heerlen. Tijdens de twee voorstellingen waren ook een groot aantal inwoners van Heksenberg bij aanwezig. Ondanks het succes bracht, ook bij Marcel en Nicole Falize, het plotseling overlijden van Will Hollanders (voorzitter Edelweiss/Stichting Wijkraad/penningmeester Speeltuin ’t Heksenpretje en voorzitter organisatiecomité Lift Off Open Air Festival) heel wat emotie te weeg. Tot slot vermelden dat Marcel als motto voorstaat dat men altijd moet samenwerken. Samen ben je sterk, ook in carnaval. Daarbij nog toegevoegd dat Marcel eerlijkheid een hoog goed vindt en dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden. Marcel en Nicole bedankt voor het gesprek en de gastvrijheid. In Marcel heeft de “Verein” een schot in de roos gedaan en zal de 36e uitgereikte medaille zeker in alle waardigheid gedragen worden.

(Foto: “Verein”-president Ton van Schaaik drukt nieuwe ordedrager Marcel Falize de hand) 

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-jan-2014 03:58

 

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved