Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer


 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
       
Home pagina
Vorige pagina
 

 

Wederom ‘sjieke” automobiel voor Heksenbergprins Wiel lll

 

Automobielbedrijf Jos Bogman Heerlen gulle “leenheer”

  

(Tekst/foto: Callie Steijaert) 

Woensdag 16 januari jl. leek Automobielbedrijf Jos Bogman, zoals bekend gelegen aan de Breukerweg 201 nabij de Woonboulevard, op een klein carnavalswalhalla. Maar daar was dan ook alle reden toe. Op deze koude winterse woensdagmiddag stond even niet alleen verkoop van een auto op het bedrijfsmenu, welk Heerlens bedrijf wordt geleid door bedrijfsleider Rutger Hinderks, maar vond de officiële overhandiging plaats van een Ford Focus automobiel. Bij genoemd (familie)-bedrijf staat al meer als 30 jaar vertrouwen, kwaliteit en goede service hoog in het vaandel en kan men terecht voor autoverkoop, inkoop, onderhoud, verhuur, financiering, verzekering en schadeherstel.


Feestelijk tintje

Deze door van den Boogaard reclamebelettering zeer vakkundig en fraai opgesmukte prinsmobiel werd door het Heerlense autobedrijf,
 bij monde van de heer Maurice Moulen (afdeling verkoop Jos Bogman Heerlen) te leen gegeven aan de zaterdag 12 januari jl. uitgeroepen Prins Wiel lll (Crins) van
“D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”. Dat aan de overdracht een feestelijk
tintje gegeven werd was, de “Verein” kennende, eigenlijk vanzelfsprekend. Zij, de vereniging met de rode jasjes, staan immers bekend om hun invulling van “sjpass
en plezeer”. In het geval van genoemde auto en sleuteloverdracht moet dit uiteraard ook gezien worden als een welgemeend dankjewel richting gulle “leenheer” t.w. automobielbedrijf Jos Bogman Heerlen. Bijna “au grand complet” presenteerde zich, op kleurrijke wijze, “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” dan ook met
Prins Wiel lll op de Breukerweg bij Jos Bogman. Hierbij eveneens aanwezig
de heer Leon Beerendonk (oud-Heksenberger, c.q. directeur Mediaan/ABC en ook hoofdsponsor HVV), de heer Will van Hoof (bedrijfsbemiddelaar) en natuurlijk van den Boogaard Reclame.  

Sleuteloverdracht

Na het tekenen van enige formaliteiten was vervolgens de eer aan de heer Maurice Moulen om met het gehele Heksenbergse, nee Sjpassebergse, gezelschap naar buiten te gaan om de ter beschikking gestelde rode Ford Focus, inclusief de autosleutels, te overhandigen aan een glunderende prins Wiel lll. Niet zo verwonderlijk dit glunderen, want de Ford Focus is een van de meest technologisch geavanceerde auto's op de weg. Hij is uitgerust met een reeks hoogwaardige systemen en eigenschappen, die allen gericht zijn op veiligheid en comfort, efficiëntie en besparing, gemak en rijplezier. Dus zal het voor de doorluchtige hoogheid Wiel lll de komende weken een genot zijn om zijn prinselijke verplaatsingen en plichtplegingen naar her en der te kunnen doorvoeren. Mede ook dank zij het keurig en kleurrijk aanbrengen van prinsenfoto, naam, logo Verein en mini-heksjes door van den Boogaard Reclame zal de prinsmobiel tot Aswoensdag 13 februari een opvallende verschijning zijn.

Dank en toast

Na de overdracht toog het gezelschap weer naar binnen en bedankte “Verein”-president zowel Automobielbedrijf Jos Bogman Heerlen als van den Boogaard Reclame voor de schitterende geste van beschikbaarstelling en opsmukken. “We zijn blij verrast”, liet hij weten. Vervolgens werden bloemen en een presentje overhandigd en stak Leon Beerendonk nog de loftrompet richting prins Wiel lll die hij aanduidde als een gedreven persoonlijkheid. Wil van Hoof gaf aan dat een dergelijke activiteit ook mensen doet verbinden.. Tot besluit werd nog een champagnetoast uitgebracht, wenste Maurice Moulen eenieder een goede carnavalsviering en kon prins Wiel lll eindelijk, gelijk het lied van Big Benny, “gaas gaas gaas, gaef maar gaas” .

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15-jan-2014 23:12

 

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved