Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer


 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
       
Home pagina
Vorige pagina
 

 

Wie volgt jubileumprins Brain l in Sjpasseberg/Heksenberg op?

 

Kort seizoen zorgt voor uitroeping grote prins en jeugdprins(es) op 9 januari 

Al geruime tijd gonst het in Sjpasseberg/Heksenberg van de nodige geruchtenstroom wie komende zaterdag 9 januari de opvolger gaat worden van jubileumprins Brain l (Janssen) van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Wanneer her en der het oor te luisteren wordt gelegd dan zijn er heel wat namen die hiertoe gebezigd worden en worden er zelfs, al is het maar voor een glas schuimend gerstenat, weddenschappen afgesloten. Maar wie het uiteindelijk bij het rechte eind heeft zal pas zaterdagavond 9 januari in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Hei grindelweg voor 100 % zeker zijn.  

Het zal voor alle carnavalsvierders in Sjpasseberg/Heksenberg weer even wennen zijn aan de beleving van het “gewone” (wat heet gewoon) vieren van carnaval. Een jaar lang stond immers de geslaagde en spetterende viering van 4 x 11 jaar D’r Heksenbergse Verein” op de allerhoogste trede in deze wijk en genoten alle gehouden jubileumactiviteiten de hoogste prioriteit. Een meer als belangrijke bijdrage hiertoe was ongetwijfeld ook weggelegd voor jubileumprins Brain l (Jansen). Met veel oprechte “schwung”, enthousiasme, power en spirit gaf hij, zowel in Sjpasseberg, als in de aanverwante regio gestalte aan zijn prinsschap en was dientengevolge een waardig voorbeeld voor alle “vasteloavends”-vierders. Door zijn optreden zal hij dan ook nog in lengte van jaren in de herinnering blijven als dé prins van 4 x 11 jaar D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein.

Zaterdag 9 januari staat ook in het teken van een dubbele prinsenproclamatie in het Sjpashoes. Doordat het een kort seizoen is heeft de “Verein” besloten om zowel de grote prins, evenals de jeugdprins/jeugdprinses of misschien wel een jeugdprinsenpaar, op dezelfde dag uit te roepen en te proclameren. Op genoemde proclamatiedag zal als eerste vanaf 17.11 uur het jeugdgebeuren van start gaan. Dit onder het “gesternte”: “in ’t Sjpassebergs Wonderland is altied get aan de hand”. Uiteraard zal met weemoed afscheid genomen worden van jeugdprinses Felicia l (van Rumpt) die, naast grote prins Brain l, als jubileum jeugdprinses zich uitstekend gekweten heeft van haar taak in het belang van jeugdig Sjpasseberg. Wie haar gaat opvolgen is nog geheim. De invulling van het jeugdprogramma staat onder leiding en garant van SVW entertainment Parkstad t.w. Sam Smits, Vivianne Biancospino, Wendy Anrango Cotacatchi.  

Aansluitend start rond de klok van 20.11 uur de proclamatie avond van de 45ste Prins  van Sjpasseberg. De “Dames van de Ronde tafel” verzorgen een spetterend optreden. Zij zijn immers de winnaars van het jaarlijkse dorpse programma “Van en Vuur d’r Sjpasseberg 2015”. Vervolgens zal rond 21.11 de abdicatie van prins Brain l plaats vinden, gevolgd door een optreden van Richtig Rex (Gildo). Na dit muzikaal intermezzo zal begonnen worden met de uitroeping en proclamatie van de 45e prins van de “Verein” en staat in het teken van De Force is Back, ondersteund door de verwachting: wie zal het worden? 

Zaterdag 23 januari a.s. zullen de nieuwe hoogheden en de “Verein” receptie houden in het Sjpashoes en wel vanaf 19.11 uur. Tijdens deze receptie zal de heer Hay Schoffelen de Orde van Verdienste in ontvangst mogen nemen. Toegevoegd: aanmelding voor optreden in de 20e uitvoering van het dorpse programma “Van en Vuur d’r Sjpasseberg op carnavalszaterdag 6 februari kan nu al geschieden en wel op e-mail secretariaat@sjpasseberg.nl

 

Tekst en archieffoto Callie Steijaert ( pose van damesheksen passende bij Sjpasseberg)

 

 

 

 

 

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04-jan-2016 23:34

 

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved