D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein
 
 
 

      

Home pagina
Vorige pagina

 

Buurt/wijk Stichtingen Stadsdeel Heerlerheide schenken op prinsenreceptie 8000 euro t.b.v. renovatie speeltuin t Heksenpretje

 

 

Afgelopen zaterdag bood in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Heksenberg de plaatselijke carnavalsvereniging Dr Heksenbergse Vasteloavends Verein haar prinselijke hoogheden 2014, te weten prins Lon l van den Broek en jeugdprins Imano l Ummels een receptie aan. Bij deze gelegenheid werd ook jubilaris en oud-prins Henri ter Huurne bij gelegenheid van zijn 1 x 11 jaar lidmaatschap van de Verein in het zonnetje gezet. Ook vond, voorafgaande aan de receptie, de uitreiking plaats van de jaarlijkse Orde van Verdiensten aan de heer Joep Zanders. De meer als gezellige, maar vooral druk geslaagde receptie, was een aaneenschakeling van felicitaties, toespraken en dansjes van jeugdige tanzmariechens, evenals de aanwezigheid van diverse bevriende carnavalsverenigingen uit Stadsdeel Heerlerheide te weten C.V. De Bokkeriejesj, C.V. De Jonge Bck, C.V. De Beeren, C.V. Carboon en uiteraard ook Damesgarde de Gete. Maar ook uit de aanverwante regio van o.m. Brunssum tot Bocholtz toe waren carnavalsverenigingen naar Sjpasseberg/Heksenberg gekomen. Niet achterbleven op dit receptiefeest waren ook het overige verenigingsleven en particulieren van Heksenberg e.o. waaronder ook nieuwe pastoor Wim Miltenburg. Zij gaven daarmede ook blijk van hun interesse en sympathie voor het Sjpassebergse carnaval.

Nieuwe Ordedrager Joep Zanders werd, behalve het
in ontvangst nemen van de Ordemedaille en oorkonde, bovendien verrast door de aanwezige vier buurt/wijk Stichtingen van Stadsdeel Heerlerheide en wel Stichting Wijkbeheer Carisven, Stichting Buurtbeheer Beersdal/Rennemig, Stichting Wijkbeheer Vrieheide e.o. en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. De Orde van Verdiensten werd hem o.m. verleend
voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als bestuurslid van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss en als beheerder van speeltuin t Heksenpretje gelegen aan
de Hei Grindelweg Heksenberg. Juist de inzet van Joep Zanders voor genoemde speeltuin was de speciale reden waar voor de vier buurt/wijk Stichtingen naar deze receptie waren gekomen. 

Speeltuin t Heksenpretje, overigens de enige speeltuin in Stadsdeel Heerlerheide, gaat een totale renovatie tegemoet. Het zal een droomspeeltuin moeten worden met een oase van avontuur, ontdekking en speelplezier. Door gemeente Heerlen is de speeltuin eertijds aangewezen als pilot project en stelde hiervoor een garantiebedrag van 100.000 euro ter beschikking, maar Stichting speeltuin moest zelf zorg dragen voor rond 60.000 euro. Dank zij de tomeloze inzet van Stichting en vrijwilligers lukte dit, zodat realisatie nu mogelijk is. Bij monde van voorzitter/secretaris Callie Steijaert van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek liet hij in zijn toelichting weten dat de receptie vandaag voor de Buurt/wijk Stichtingen, ook verbonden in het Kernteam, een mooie gelegenheid was om, t.b.v. nieuwe inrichting speeltuin Heksenpretje, symbolisch een ludieke cheque ter waarde van 8000 euro te overhandigen(zie foto). Voor Ordedrager Joep Zanders en Stichting speeltuin een geweldige verrassing, welke uiteraard zeer op prijs werd gesteld. 

 

Tekst Callie Steijaert/foto: Frank Aretz

 

 

Home pagina Vorige pagina Van en Vuur 2017 Orde van Verdienste 2017 jeugdprins Bram l prinsmobiel 2017 Patrick II Orde van Verdiensten Nieuwe prins 2016 Prins 2016? Kinderoptocht geslaagd kinderoptocht 2015 Orde van Verdiensten 2015 Jeugdprinses Felicia l Jubileumprins 4x11 Van en Vuur 28 februari 2014 Edelweiss kampioen Renovatie speeltuin nieuws archief