Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer


 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
       
Home pagina
Vorige pagina
 

 

Prinselijke onderscheiding voor voorzitter Jan van der Ven voetbalclub RKVV Heksenberg

Uitreiking aan zieke Heksenberger daags voor ziekenhuisopname

 

(Tekst/foto’s: Callie Steijaert) 

Wanneer komende vrijdag 25 januari als vanouds in kantine Heksenhome, op sportpark RKVV Heksenberg aan de Kamperheideweg (ingang Heerenweg), weer, o.l.v. oppermoelemeeker Leo Hamelers, de jaarlijkse knal voetbalprinsen proclamatieavond zal plaats vinden dan zal de voorzitter van voetbalvereniging RKVV Heksenberg, t.w. Jan van der Ven, node gemist worden. Wegens ziekte is Jan van der Ven donderdag 17 januari jl. voor behandeling opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM). Hij zal dus dit jaar helaas de nieuwe voetbalprins of prinses van zijn oranjeblauwe vereniging niet zelf kunnen toespreken en ook samen met alle voetbalnarren niet persoonlijk kunnen genieten van de wijze waarop in het Heksenhome “sjpass en plezeer” wordt beleefd met als hoogtepunten natuurlijk de uitverkiezing van de nieuwe heerser/heerseres, muziek van Dj Paul (Heuts) en het spetterende optreden van de Maastrichtse formatie Ziesjoem.                               

Kersverse prins

Ook voor de kersverse prins Wiel lll (Crins) is de afwezigheid van Jan van der Ven zeker een aderlating, temeer daar de prins zelf bestuurslid is van de Heksenbergse voetbalvereniging. Hij meende er dan ook goed aan te doen om zijn voorzitter, daags voor ziekenhuisopname, met een afvaardiging van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” thuis te bezoeken en hem zijn prinselijke onderscheiding te verlenen met de bijbehorende prachtige medaille. Dat deze prinselijke geste zeer op prijs werd gesteld, mocht overduidelijk blijken, getuige ook de hartelijke ontvangst en culinaire verzorging van echtgenote Leny. Zowel, prins, “Verein” en alle voetbalsympathisanten van RKVV Heksenberg hopen dan ook dat Jan van der Ven goed zal opknappen en op niet al te lange tijd weer in hun midden zal zijn. Sterkte Jan is dan ook hun devies..

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-jan-2014 03:58

 

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved