D'r Heksenbergse †Vasteloavends Verein†
 
 
 

      

Home pagina
Vorige pagina

 

 Verdiende Orde van Verdienste voor Joep Zanders

Inzet voor speeltuin Heksenpretje en korps Edelweiss basis voor toekenning

 

Tekst/foto: Callie Steijaert (public-relations)

Al geruime tijd voor het einde van 2013 werd bekend dat de heer Joep Zanders (72), wonende aan de Heideveldweg in wijk Heksenberg, in carnavalsperiode omgedoopt tot Sjpasseberg, door "Dír Heksenbergse Vasteloavends Verein" benoemd is tot nieuwe Orde van Verdienstendrager 2014. De heer Zanders ontvangt deze hoge Heksenbergse, c.q. Sjpassebergse, onderscheiding voor zijn vele verdiensten t.b.v. o.m. inzet als vrijwillige beheerder bij het speeltuingebeuren en bestuurslid Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss. De Orde van Verdienste zal hem op feestelijke wijze overhandigd worden tijdens de te houden prinsenreceptie van de "Verein" welke gehouden zal worden op zaterdag 25 januari 2014 in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Hei-Grindelweg.

Zoals al een respectabel aantal jaren het geval is wordt de nieuwe ordedrager behalve in de lokale media, ook in dit carnavalsboekje 2014, middels een vrijblijvend en ongedwongen gesprek, de mening gevraagd over de vererende toekenning van de Orde van Verdienste.

Om dit te kunnen bewerkstelligen werd vooraf natuurlijk een afspraak gemaakt. Samen met HVV-president Ton van Schaaik toog schrijver dezer naar het woonadres van Joep Zanders, zoals hierboven al aan gegeven. Hier was inmiddels ook HVV bestuurslid Willy Berends aangeschoven.
 

Uiteraard was de begroeting, de familie Zanders eigen, hartelijk en bleek overduidelijk dat bij hen de toekenning zeker een verrassing was geweest, maar niettemin zeer op
prijs werd gesteld. Aan het begin van het gesprek kwam ook duidelijk naar voren dat toekenning van de Orde van Verdienste door de Heksenbergse Vasteloavends Verein aan de persoon Joep Zanders een unaniem bestuursbesluit is geweest. Daarmede werd duidelijk aangegeven dat volgens de carnavalsvereniging Joep de Orde toekenning als verdiend te omschrijven is. Niet zo verwonderlijk eigenlijk als een blik gegund wordt op de enthousiaste onvermoeibare (vrijwillige) inzet die Joep al vele tientallen jaren aan de dag legt. Niet voor niets kreeg hij al in 2005, opgespeld door toenmalige Heerlense burgemeester Antoine Gresel, evenals op dezelfde dag schrijver dezer, de Koninklijke Onderscheiding als zijnde Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Wanneer een getrouwd iemand een onderscheiding toegekend krijgt dan is het vanzelfsprekend dat ook de echtgenote hiermede instemt. In het geval Joep Zanders gebeurde dit ook, maar dan wel via een ludieke omweg. Toen Joep gevraagd werd was echtgenote Koos op dat moment niet thuis. Wel aanwezig kleinzoon Reno. Laat nou uitgerekend kleinzoon Reno, bij thuiskomst van Koos, de zaak "verklappen". Hij zei tegen een "verbouwereerde" Koos: "oma, opa krijgt de Orde van Verdienste". Prachtig toch. Voor Koos overigens geen reden om bezwaar te hebben. Integendeel, zij gunt Joep deze welverdiende onderscheiding. Overigens vierde het echtpaar in vroegere jaren zeker carnaval en is dan ook nog positief ingesteld als het woord carnaval valt.

Natuurlijk wist Joep een heel levensverhaal op te sommen als het gaat om zijn maatschappelijke, sociale en sportieve inzet. Jarenlang was hij immers school conciŽrge en was eigenlijk dagelijks ook in de weer met betrekking tot beslommeringen in het voormalige Cafť ít Karrewiel aan de Heerenweg. Ook bij voetbalvereniging RKVV Heksenberg was hij niet minder bekend. Hij was hier zelfs elftalleider van het "beruchte" 4e team, waarbij Flip Jansen destijds de grensrechter was.

Zonder andere verdiensten tekort te doen, zeker niet korps Edelweiss, is de inzet die Joep Zanders aan de dag legt voor speeltuin ít Heksenpretje de grootste passie die voor hem te

bedenken is. Als beheerder en 13 jaar bestuurslid van deze speeltuin is hij al jarenlang bijna dagelijks voor "zijn" speeltuin, en veelal alleen, in de weer. Hij begon overigens met 1 dag in de week met genoemde inzet. Hij zette ook de eerste spade in de grond voor het nieuwe futuristische uitziende speeltuingebouw. Het plotseling overlijden van Will Hollanders op 24 december 2012, zeer nauw als penningmeester betrokken bij de speeltuin, was ook voor Joep een zware klap. Overigens staat de speeltuin voor een nieuwe krachtproef, waar Joep natuurlijk ook bij betrokken is. De Heksenbergse speeltuin ondergaat immers in de loop van dit jaar een totale metamorfose en wordt daardoor een trekpleister als zijnde een speeltuin op Stadsdeel Heerlerheide niveau en omstreken. Voor Joep zeker ook een uitdaging, maar gesteund door, zowel de Koninklijke Onderscheiding, evenals nu dus de Orde van Verdienste van Dír Heksenbergse Vasteloavends Verein zal dit, Joep kennende, zeker gaan lukken.

 

 

Home pagina Vorige pagina Van en Vuur 2017 Orde van Verdienste 2017 jeugdprins Bram l prinsmobiel 2017 Patrick II Orde van Verdiensten Nieuwe prins 2016 Prins 2016? Kinderoptocht geslaagd kinderoptocht 2015 Orde van Verdiensten 2015 Jeugdprinses Felicia l Jubileumprins 4x11 Van en Vuur 28 februari 2014 Edelweiss kampioen Renovatie speeltuin nieuws archief