D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 
 

      

Home pagina
Vorige pagina

 


Hans Wunderink nieuwe Orde van Verdiensten drager

H.V.V. zorgt voor verrassend verjaardagscadeau

Het is inmiddels alweer vanaf 1980 geleden dat door de Heksenbergse Vasteloavends Verein (opgericht 1971) het besluit werd genomen om een jaarlijkse Orde van Verdiensten in te stellen. Men was destijds bij de “Verein” de mening toegedaan dat men een gebaar, c.q. handreiking, wilde doen aan hen die (op vrijwillige basis) zich verdienstelijk maakte voor de gemeenschap Heksenberg, inclusief op carnavalsgebied. Onder destijds het prinselijke oog van prinscarnaval Guus l (Mengelers) werd in 1980 als eerste officiële ordedrager benoemd de heer Bertram. Tot en met 2005 werd ieder jaar een individueel persoon uitverkoren om de orde in ontvangst te nemen. In 2006 en 2007 week men van de bestaande eenmansformule af door in 2006 de orde toe te kennen aan de Zonnebloem afdeling Heksenberg en in 2007 aan het RK Vrouwengilde Heksenberg. Overigens kregen individueel slechts twee dames de orde toegekend en wel in 1986  wijlen mevr. Dora van Schaaik-Janssen en in 1987 mevr. Tiny Rothkranz, Overigens zijn inmiddels helaas al 12 ordedragers overleden. Van 2008 tot heden 2012 is men weer “teruggevallen” op toekenning aan een individueel verdienstelijke persoon uit de gemeenschap Sjpasseberg/Heksenberg. Als opvolger van ordedrager 2011, t.w. Edie Lenzen, besloot het bestuur van de “Verein” de heer Hans Wunderink, wonende aan het St.Hubertusplein 11 te benoemen als 35e Orde van Verdienstendrager, welke uitreiking zal plaats vinden op zaterdag 28 januari a.s. tijdens de dan te houden prinsenreceptie van de “Verein” in het Sjpashoes Hei-Grindelweg.

Verjaardagscadeau
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geworden bezocht schrijver dezer, t.b.v. van dit verhaal, samen met president Ton van Schaaik de nieuwe ordedrager Hans Wunderink thuis (St.Hubertusplein) op. Uiteraard werden we op joviale wijze ontvangen. Er heerste al meteen een gezellige,sfeervolle sfeer mede ook door uitstraling van  kerstversiering en verlichte kerstboom. Uiteraard was echtgenote Thea ook aanwezig. Overigens heeft echtpaar Wunderink twee kinderen en wel dochter Gertie en zoon Fred en twee kleinkinderen Randy en Ricardo. Al spoedig bleek dat Hans, hij was immers op 10 december jarig geweest, deze uitverkiezing als een geweldig verjaardagscadeau had ondervonden. Uitgerekend op zijn 64e verjaardag was men hem het heugelijke nieuws komen overbrengen. Treffender kon het niet. Hoewel hij, ook als oud-prins 1990, wel eens eerder met de gedachte had gezinspeeld dat hij best eens voor deze onderscheiding in aanmerking kon komen, gezien al zijn inspanningen etc. binnen en voor de gemeenschap Heksenberg, was het toch een grote verrassing dat het nu, anno 2012, werkelijkheid is geworden. Maar als men weet waartoe deze beslissing heeft geleid, om Hans als ordedrager te gaan benoemen, dan kan gerust gesteld worden dat ook nu in 2012 de orde op de goede plaats terecht komt. Want als men zijn verdiensten in de afgelopen tientallen jaren in ogenschouw neemt dan kan men hiertoe niets anders concluderen. Natuurlijk is het in dit artikel ondoenlijk om in alle details de verdiensten van Hans op te gaan sommen. Dus beperken we ons tot een globale weergave.                                                                                                                                         

Verdiensten
Op carnavalsgebied was hij vroeger ook een aantal jaren (vrijwillig) druk doende
en wel als raadslid bij voormalige CV. De Heksebesseme/Auw-Heksebesseme en nadien als prins (1990) en zelfs enige tijd president bij de huidige
“D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”. Ook is hij nog steeds lid van
de Oad-Prinsen. Laten we uit respect, voor een van de hoogste Nederlandse onderscheidingen, vervolgen  met te vermelden dat Hans Wunderink in 2010 begiftigd werd de Koninklijke Onderscheiding, zijnde Lid in de Orde van Oranje Nassau (overigens was in 2009 deze K.O. ook verleend aan echtgenote Thea).

Op plaatselijk verenigingsgebied is Hans rond 35 jaar lid geweest van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss en was jarenlang ook verbonden
aan voormalige vereniging Heksenberg Vooruit. Maar Hans was ook nauw betrokken bij parochiefeesten, Oranjecomité, Als bestuurslid- en accurate beheerder Wijkgebouw ’t Gringeltje weet hij mede gestalte te geven aan Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Straatspeeldag, St. NIcolaascomité, Kanarie-Vogelvereniging en verzorging bij harmonie St.Gerardus kenmerkt hij als zijn stokpaardjes. Maar ook aan Gemeenschapshuis Heksenberg, c.q. Sjpashoes, is hij al tientallen jaren als vrijwilliger verbonden. Kortom, een verdienstenlijst om u tegen te zeggen.

Carnavalswens
Tot besluit van ons gesprek, waarvoor dank, spreekt Hans de hoop uit dat iedereen een goede en gezellige carnaval mag beleven.  
(Tekst/foto: Callie Steijaert)

 

 

Home pagina Vorige pagina Van en Vuur 2017 Orde van Verdienste 2017 jeugdprins Bram l prinsmobiel 2017 Patrick II Orde van Verdiensten Nieuwe prins 2016 Prins 2016? Kinderoptocht geslaagd kinderoptocht 2015 Orde van Verdiensten 2015 Jeugdprinses Felicia l Jubileumprins 4x11 Van en Vuur 28 februari 2014 Edelweiss kampioen Renovatie speeltuin nieuws archief