Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer


 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
 

Hay Schoffelen uitverkoren voor de Orde van Verdiensten

 

   
Home pagina
Vorige pagina
 

 

 De “Verein” beloont zijn inzet voor wijk Sjpasseberg/Heksenberg

 

Voor het bestuur van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein is het ieder jaar weer een terugkerend gegeven om te bekijken en te beoordelen wie in aanmerking komt om de Orde van Verdiensten in ontvangst te mogen nemen. In alle objectiviteit worden de verdiensten van de personen, c.q. kandidaten, in kwestie besproken. Vervolgens wordt unaniem de beslissing genomen wie de persoon/personen en/of vereniging/organisatie is die, gezien de verdiensten voor Sjpasseberg/Heksenberg aan alle leden voorgedragen wordt als nieuwe ordedrager. Uiteraard is dan de vervolgprocedure dat de kandidaat/kandidaten persoonlijk benaderd wordt/worden met de vraag of hij of zij akkoord gaan met verlening van de orde. Naast de prinsenorde geniet de Orde van Verdiensten ook in Sjpasseberg/Heksenberg immers een bijzondere status, welke voorafgaande aan de prinsenreceptie de persoon en/of personen wordt omgehangen. Dit jaar 2016 zal dit plaats vinden komende zaterdag 23 januari tijdens de dan te houden receptie ter ere van nieuwe prins Henry ll (Hagedoorn) en jeugdprinses Jilly l (van Rumpt) in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis aan de Hei Grindelweg en wel van 19.11 tot 22.11 uur. 

Dit jaar 2016 viel de eer te beurt aan de heer Hay Schoffelen. Hoewel Hay Schoffelen niet in Heksenberg geboren is, maar wel in Klimmen (16 januari 1949) en ook niet in Heksenberg woonachtig is (hij woont immers op de Tuinstraat), vormde dit geen beletsel, integendeel zelfs, om hem de Orde van Verdiensten toe te kennen. De reden hiertoe is het gegeven dat Hay Schoffelen al heeéél lang nauw betrokken is met de wijk Heksenberg en zijn inzet hiervoor met een gouden griffel opgetekend kan worden. Hay is eigenlijk iemand die, niet direct een bestuursfunctie heeft, maar altijd genegen om op de achtergrond te helpen. Toen hij benaderd werd wist hij helemaal niet dat hij de persoon was waar het om draaide. Zijn echtgenote Riet meende dat het wel eens kon zijn dat ze besloten hadden om Hay de orde toe te kennen. Instinct of telepathie? In ieder geval had ze het dus bij het rechte  einde. 

Natuurlijk, zo liet hij tijdens mijn redactioneel bezoek voor dit artikel, overigens ook in het bijzijn van Verein-president Ton van Schaaik, weten dat hij toch wel verrast en vereerd was dat de keuze op hem was gevallen, maar eigenlijk niet verwacht had. Beter gezegd: hij had er in het geheel niet bij stil gestaan. Maar is het in het leven niet zo dat als je iets niet verwacht het toch van toepassing is? Zo dus ook bij Hay, die overigens in 1971 met zijn Riet in het huwelijksbootje stapte. Het huwelijk werd gezegend door 2 kinderen t.w. een zoon en een dochter. Inmiddels zijn er ook 3 kleinkinderen waar Hay en Riet maar wat trots op zijn.


Eigenlijk hoort het woord meester beter bij Hay. Niet zo verwonderlijk,
want hij is ruim 40 jaar onderwijzer geweest zowel op de BS St Gerardus Majella Heksenberg  en nadien tot aan zijn pensionering op school De Schacht in Heerlerheide. Hay is ook vroeger betrokken geweest bij voetbalvereniging SCKR in zijn geboorteplaats Klimmen, maar was en is ook al enkele tientallen jaren lid van RKVV Heksenberg. Hier is hij ook jeugdbestuurder geweest, presentator voetbaljeugd carnaval en betrokken als schrijver Hascho bij het voormalige oranjeblauwe voetbal clubblad met o.m. wijlen Ger Meijer en schrijver van dit artikel.  

Voor iemand die een hoge carnavalsorde krijgt ligt het, buiten andere culturele, maatschappelijke en sportieve aspiraties ook voor de hand dat de “vasteloavend” ook een duit in het bekende zakje doet. Dat is ook bij Hay het geval. Vanaf 1973 loopt hij al mee in de Hedsjer optocht van Groeët Ghen Heij welke optocht in het Limburgse een goede faam heeft. Ook was hij deelgenoot van Sjpasskapel “Kwatsch a La Carte” (ook een tijd fungerende als hofkapel van de H.V.V.). De afgelopen twee jaar gaf hij ook zijn medewerking aan het jubileumcomité 4 x 11 jaar D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Ook werkte hij als auteur mee aan het boekwerk over Heksenberg. Kortom, de verdiensten van Hay Schoffelen verdienen dus wel degelijk de Orde van Verdiensten. Hay proficiat en alaaf.

Foto: Ordedrager Hay Schoffelen, echtgenote Riet en president Ton van Schaaik

 Tekst en foto: Callie Steijaert

 

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-jan-2017 02:46

 

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved