D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 
 

      

 


Opzet dorps programma “Van en Vuur d’r Sjpasseberg”  
in ander jasje

Organisatie zocht verenigingen op met betrekking tot optredens
 

“Van en Vuur d’r Sjpasseberg”
Nauwelijks behoorde de, helaas niet zo beste, zomer 2011 tot verleden tijd of “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” deed al van zich spreken .Dit met de intentie om de opzet van het dorpse programma ”Van en Vuur d’r Sjpasseberg” in een ander jasje te gaan gieten. Om hier gestalte aan te kunnen geven ging de gedachtegang uit naar het bloeiende verenigingsleven van Sjpasseberg/Heksenberg. In deze mooie wijk zetelen immers bijna 40 grote en kleine verenigingen waar ongetwijfeld “artistiek” talent voorhanden is. Alleen moet men met dit evt. artistiek vermogen iets doen, c.q. verzilveren, om dit in het openbaar tot uiting te brengen. Een aantal leden van de “Verein” gingen vervolgens voortvarend aan het werk om het doel dat men gesteld had te realiseren. Dus koos men ervoor om contacten te leggen met de verenigingen middels een brief waarin e.e.a. duidelijk uit de doeken werd gedaan.  De brief gaf aan dat het dorpse programma “Van en Vuur ‘d’r Sjpasseberg” ooit in het leven is geroepen als opvolger van het traditionele “Auw Wieverbal”. De eerste jaren waren geweldig om te zien, maar vooral ook om mee te maken. Dit o.m. door de geweldige acts van jong en oud. Op deze manier werd het een gezellige “vrijdagavond van de carnaval”, welke zelfs buiten de wijkgrenzen van Sjpasseberg/ Heksenberg bekendheid genoot.

Terugval
De afgelopen jaren werd er door de “Verein”, maar ook door de vele Heksenbergers geconstateerd dat er een forse terugval heeft plaatsgevonden in het aantal deelnemers. Niet leuk voor “Verein” en de presentatie. Juist deze constatering vormde bij de “Verein”de aanleiding om aan deze terugval een halt toe te roepen. De brief maakt verder gewag van het gegeven dat “Van en Vuur Sjpasseberg” zoals de naam al zegt het een feest is van en voor Sjpasseberg/Heksenberg. Dat gegeven moet vooral zo blijven, vandaar het beroep en hulp op de verenigingen.

Op kaart zetten
De heren van de “Verein” benaderde dan ook alle verenigingen van Sjpasseberg om, samen met de potentiële artistieke talenten deze geweldige avond voor alle Heksenbergers/Sjpassebergers weer op de kaart te zetten. De brief spreekt niet om te helpen bij de werkzaamheden rondom deze avond, maar om actief deel te gaan nemen aan 16e uitvoering “Van en Vuur de Sjpasseberg” op vrijdag17 februari 2012. Overigens werden tot nu toe de 15 voorgaande uitvoeringen een maal gepresenteerd door Hay Schoffelen (in 2002) en veertien keer door Callie Steijaert. Artistieke medewerking kan zijn in o.m. een one-man act, maar natuurlijk ook een groepsoptreden. Er zal voor het eerst een wedstrijdelement worden toegevoegd waarbij gestreden zal worden om de “Van en Vuur d’r Sjpasseberg Wisseltrofee”. Al naar gelang het aantal deelnemers bestaat de mogelijkheid dat er ook nog enkele andere prijzen aan verbonden worden.

Aanmelden
Zij die geďnteresseerd zijn kunnen dit kenbaar maken bij de “Verein” en wel bij de heren Willy Berends (06-41789769),  Frank Aretz (06-48243142) of Bram Pluijmen (06-16270103)
of via e-mail secretariaat@sjpasseberg.nl
(door Callie Steijaert)

 


 

 

D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein © WebDesign 2012 www.gnsystem.nl
Webmaster www.sjpasseberg.nl / www.deheksenbergsevasteloavendsverein.nl
John Biancospino (secretaris) john@gnsystems.nl /secretariaat@sjpasseberg.nl