D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 


Nieuws

 

 

Heerlens 1e Locoburgemeester mevr. Riet de Wit
opent nieuw speeltuingebouw in Heksenberg

 

 

 

(tekst/foto: Callie Steijaert/animatiefoto: Maurer United Architects)

 

Na meer als drie jaren intensieve voorbereidingen, tegenslagen en inspanningen voor het verkrijgen van de benodigde gelden/subsidies (waaronder de Europese subsidie URBAN ll) door Stichtingen Speeltuin Heksenpretje, Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, Gemeente Heerlen (sport/recreatie/speeltuinwerk/BCA G.Schreurs) is het nu zo ver dat de kinderen van de wijk Heksenberg/Pronsebroek, maar eigenlijk alle kinderen uit de omliggende wijken en buurten verbonden in Parkstad Limburg, binnenkort de beschikking hebben over een prachtig nieuw futuristisch uitziende onderkomen. Tijdens het speeltuinseizoen maken dan ook vele kinderen, scholen, organisaties met betrekking tot kindervakantie werk, verenigingen etc. gebruik van genoemde speeltuin. Architectonisch gezien is het nieuwe onderkomen een staaltje van groot vernuft, welke in Nederland zijn weerga niet kent. Het nieuwe gebouw, gelegen in de speeltuin Hei-Grindelweg, heeft de benaming gekregen: “Witchhouse-Genius Non Loci” en heeft een duidelijke link naar de wijk Heksenberg en is o.m. zelfs gerelateerd aan het wereldberoemde sprookjesverhaal van Hans en Grietje. Overigens is het nieuwe gebouw een prachtige creatie van architectenbureau Maurer United Architects gevestigd in Maastricht. Het nieuwe “Witchhouse-Genius Non Loci” is in de plaats gekomen voor het inmiddels verleden jaar gesloopte, toen al 60 jaar oud zijnde, zeer onveilige voormalige gebouw. Voor dat overgegaan kon worden tot sloop van het onveilige onderkomen werd gedurende twee jaar dientengevolge gebruik gemaakt van een noodvoorziening middels plaatsing van een containerunit. Het nieuwe speeltuinonderkomen is overigens gebouwd door aannemer/bouwbedrijf Peeters b.v. Heerlen.                                                                          

Opening

Komende donderdag 5 februari a.s. zal, rond de klok van 17.45 uur, in het bijzijn van een groot aantal genodigden uit o.m. de architecten- en bouwwereld, Gemeente en een aantal Heksenbergse verenigingen waaronder dus ook “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”, het gebouw officieel worden geopend. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat Heerlens burgemeester Toine Gresel het gebouw zou openen. Een onverwacht ingelaste belangrijke bijeenkomst in Den Bosch, waar het wenselijk was burgemeester Gresel niet mocht ontbreken, noopte hem om de eerder gedane toezegging om de opening te verrichten, helaas af te zeggen. Gelukkig droeg burgemeester Gresel zorg voor een alternatief door nu zijn 1e Loco-Burgemeester en wethouder Coördinatie Buurtgericht Werken mevr. Riet de Wit naar Heksenberg af te vaardigen om in zijn plaats het gebouw te openen. Ook zal hierbij projectwethouder Buurtgericht Werken Lex Smeets aanwezig zijn. Overigens heeft burgemeester Gresel aangegeven graag bij een andere gelegenheid naar Heksenberg te willen komen. Vooraf (vanaf 16.30 uur ontvangst genodigden en na de opening tot 20.00 uur) is er voor genodigden een informeel samenzijn in het Gemeenschapshuis Hei-Grindelweg. De officiële ingebruikneming zal echter pas plaats vinden op paaszaterdag 11 april a.s. als het nieuwe speeltuinseizoen weer een aanvang neemt. Ingebruikneming zal eveneens, maar nu uitsluitend voor de kinderen, met de nodige feestelijkheden gepaard gaan en wie weet dan wel met Heerlens burgemeester Toine Gresel.