D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 


 

 

Home pagina
Vorige pagina
Schitterende prinsenauto voor Sjpasseberg prins Bram I
Receptie en orde van verdiensten 2010
Jeugdprinses Chantal I
Bram I regeert sjpasseberg
opening speeltuinseizoen
Dans wedstrijd dames
Geslaagde Kinderoptocht 2009
Kingeroptocht 2009
Prinselijke auto voor Bert l, ordedrager en jubilaris
jeugdprins 2009
Van en Vuur 2009
Vereinstreffen 2011
Proclamatie jeugdprins(es) Sjpasseberg
Ger Meurs
Bert I regeert
Sjpasseberg wacht op...
3x11 actief
Ordedrager 2009
Harmonie St. Gerardus
Voorzitter Ed Petit
Voorzitter Ed Petit
activiteiten
Van en Vuur
jeugdprins
Prinsenauto
Kleis Adema
Kingeroptocht
voorspoedig 2008

 

Seizoensopening speeltuin Heksenberg geslaagde happening Heerlens wethouder Lex Smeets en paashaas verrichtte opening

 

Op leuke en ongedwongen wijze heeft afgelopen (paas)-zaterdag in de Heerlense wijk Heksenberg/Pronsebroek de seizoensopening van speeltuin ’t Heksenpretje Hei-Grindelweg plaats gevonden. Tegelijk met genoemde opening werd ook het nieuwe futuristische speeltuingebouw, genaamd Witchhouse Non Loci, voor de eerste maal in zijn geheel in gebruik genomen. Het nieuwe gebouw, welk al veel in de positieve publiciteit heeft gestaan, is een ontwerp van architect Marc Mauer/Maurer United Architects Maastricht, Verantwoordelijk voor bouw en uitvoering was bouwbedrijf/aannemers Peeters Heerlen.                                                                  

Parkstad Limburg
                                                                                                             
Paaszaterdag was het dan eindelijk zover dat kinderen van Heksenberg e.o., zich konden gaan uitleven in deze speeltuin, welke  gerekend mag worden tot een van de mooiste in de agglomeratie van Parkstad Limburg. Ieder jaar weer wordt dit benadrukt doordat vele kinderen, scholen en zelfs organisaties van kindervakantiewerken de weg naar deze fraaie Heksenbergse speeltuin weten te vinden. Ook op afgelopen paaszaterdag mag bestuur, en zeker ook beheerder Joep Zanders, van Stichting Speeltuin ’t Heksenpretje zeer tevreden terugkijken. Zelfs de weergoden was hen gunstig gestemd. Tijdens de (middag)-openingsuren scheen de zon lekker aan de hemel en was het zelfs warm. Beter kon men zich niet wensen. Gelukkig maar, want het was weer een drukte van belang. Rond 200 kinderen waren met ouders en begeleiders naar de Hei-Grindelweg gekomen. Dit jaar kreeg de speeltuinopening nog een bijzonder cachet toebedeeld. Buiten de traditionele aanwezigheid van de paashaas en het daarmede gepaard gaande eieren zoeken, had Heerlens wethouder Lex Smeets in zijn functie als projectwethouder Buurtgericht Werken, op verzoek van de PR-afdeling Speeltuin/Stichting Wijkraad, spontaan zijn toezegging gegeven om officieel de opening te verrichtten. Zelfs zijn charmante echtgenote en vier kinderen vergezelden hem naar Heksenberg. Na enkele woorden van dienst via een heuse megafoon, zowel door de Paashaas als de wethouder, werd door hen het toegangshek officieel geopend en konden de verzamelde kinderen naar binnen, om vervolgens na een aftel countdown door de Paashaas op zoek te gaan naar verstopte eieren. 


                                                 
                              

Ballonnenwedstrijd
                                                                                                                                  Maar Heksenberg, zou Heksenberg niet zijn als er ook nog niet meer belevenis op het programma stond. In dit geval was er een ballonnenwedstrijd welke wedstrijd, als zijnde gesponsord door woningcorporatie Woonpunt. De wedstrijd was geheel verzorgd, inclusief straks ook nog de prijsjes welke Woonpunt ook voor haar rekening neemt. Namens Woonpunt waren de heren Guido Doyen en Gène Nelissen de hele middag druk doende met deze wedstrijd. Vanuit een, onder dankzegging belangeloos opgestelde tent door Scouting St. Gerardus Heksenberg, werd door hen de ballonnenwedstrijd met veel plezier begeleid. Ook zij genoten van het ultieme kindervertier. Maar ook de mensen van Scouting verdienen een pluim, want buiten het beschikbaar stellen en opbouwen van de tent zij assisteerde spontaan bij deze wedstrijdverzorging. Na deze “plichtplegingen” bleef het de gehele middag een leuke happening en was het een plezier om toe te kijken hoe de kinderen zich vermaakte en mag de seizoensopening als zeer geslaagd omschreven worden. ’t Heksenpretje op haar best.       

          

                                                                                    

(Tekst/foto’s: Callie Steijaert)