D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 
 

      

 


EDIE LENZEN ORDE VAN VERDIENSTEN DRAGER 2011

CARNAVALLIST IN HART EN NIEREN, MAAR NIETTEMIN DE BESCHEIDENHEID ZELF
 

Schrijver dezer was eigenlijk niet zo verrast toen hij een tijdje geleden vernam dat “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”, nu dus mede onder aanvoering van de twee prinselijke hoogheden Maurice l (Beaujean) en jeugdprins Sám l (Smits), besloten had om Edie Lenzen (nog 65) te vereren met de toekenning van de jaarlijkse Orde van Verdiensten van de “Verein”. Waarom niet verrast? Welnu, we weten maar al te goed wat deze carnavallist in hart en nieren in zijn “mars” heeft maar, onder welke omstandigheden dan ook, niettemin de bescheidenheid zelf is en blijft. Dit siert de persoon Edie Lenzen maar al te zeer. T.b.v. dit artikel zocht ik, samen met president Ton van Schaaik (op zijn verzoek) de nieuwe Ordedrager thuis op. Hij woont immers op de Heideveldweg 9b. Hoewel buiten nog winterse weersomstandigheden heerste werden we op hartverwarmende wijze ontvangen door Edie en zijn echtgenote Hennie. Gastvrijheid staat immers ook bij dit echtpaar hoog in het vaandel, daar kwamen we al gauw achter.

Beeldvorming
Alvorens de daadwerkelijke pointe van onze aanwezigheid, t.w. toekenning van de Orde van Verdiensten aan te “snijden”, ontspon zich een ongedwongen gesprek, waarbij ter persoonlijke beeldvorming, Edie zijn persoonlijke curriculum vitae toelichtte. Behalve eerder genoemde bescheidenheid bleek hij ook een amusant overkomende verteller
te zijn. Edie zag op 22 oktober 1945 het levenslicht in, zo pleegde hij aan te geven, in “oma’s hutje” op de Uterweg.
In die tijd, we schrijven dan over het jaar dat WO ll beëindigd was, een normale gang van zaken. Nadien verkaste het gezin Lenzen naar een woning op de Heerenweg 244 praktisch gelegen op de grens van Heksenberg en Versiliënbosch. Goed in de herinnering van Edie is nog het gegeven dat op de hoek het voormalige Café Chris Gielen
lag, over nostalgie gesproken. Vanuit de Heerenweg verhuisde men later naar de Pelikaanstraat in de Maria Christinawijk, in de volksmond ook wel Hermann Goëring kolonie genoemd. Zijn lagere schoolopleiding genoot hij op de vroegere (groene)-houten St.Gerardusschool waar destijds, met respect Meester Frans De Loo het hoofd was. Edie volgde ook nog een TVS-opleiding op de voormalige Oranje-Nassaumijn l. Dit alles leidde ertoe dat Edie beroepshalve bankwerker / monteur was. Overigens heeft hij de meeste jaren van zijn leven in Duitsland gewerkt. In 1972 huwde hij met zijn Hoensbroekse (Gebrook) liefde: Hennie. Zij kregen 2 kinderen en wel dochter Bianca en zoon Edwin. Ook zij zijn “geveld” door het “vastelaovendsvirus”, want Bianca’s echtgenoot Peter Vijgen was in 1999 prins bij de “Verein” en zoon Edwin in het millenniumjaar 2000. Natuurlijk zijn er ook kleinkinderen.

Carnavalsgebeuren:
Hoe kwam Edie in het carnavalsgebeuren terecht? Een vraag die hij graag wil toelichten. Nu dus al ruim veertig jaar geleden was Edie een vaste klant
in het toenmalige gezellige Café Safari, zoals bekend gelegen aan de Roebroekweg. Destijds voerde fam. Snippe de kasteleinsregie.
En zoals het zo vaak het geval kwam men, in de periode van 11 November tot Aswoensdag, ook op enige carnavalsgedachte. Harrie van Asten, was volgens Edie, degene die een en ander te berde bracht. Uiteindelijk was het wijlen en onvergetelijke Sjaak van Asten die het presteerde om het hele “kliekje” achter zich te krijgen. Ondanks dat in de wijk al De Heksebesseme en De Heijmennekes “acteerde” was C.V. De Safari geboren (jaren later werd de naam veranderd in “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”). Edie was meteen de 1e ceremoniemeester. Hij zag zijn taak als heel serieus en droeg persoonlijk zorg dat, en niemand anders, de prins (in dit geval in 1972 Harrie van Asten) keurig op tijd werd gehaald en gebracht. In 1973         Orde van Verdienste 2011: Dhr Edie Lenzen
was Edie een accurate secretaris en werd zelf prinscarnaval.                             Op bovenstaande foto met vrouw Hennie
Wat een leuke tijd. Nauw betrokken Maar nu, tientallen jaren na zijn                              (klik op de foto voor een vergroting)
prinsenschap, is Edie  nog steeds nauw betrokken bij
“D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”. Hij is dan ook lid van diverse comite’s binnen de “Verein”. Dit alles doet hij echter achter de “schermen”, want in principe is hij iemand die niet zo graag op de voorgrond staat. Hij spreekt dan ook steeds over wij en niet ik. Niettemin is hij er toch trots op dat hij de jaarlijkse kinderoptocht weer elan heeft gegeven, nadat deze in een “dip” was geraakt. Toen rond afgelopen Sinterklaas, tijdens een bestuursvergadering, hij als waardering voor zijn carnavallistische tomeloze inzet voor de Verein en het carnaval in Sjpasseberg, werd voorgesteld als nieuwe Ordedrager schrok hij nogal. “Ik had dit zeker niet verwacht”. Het zij hem van harte gegund is de algemene tendens en dat zal op zaterdag 29 januari a.s. tijdens het dan te houden prinsenbal tijdens de uitreiking in het Sjpashoes zeker tot uitdrukking komen.
Bedankt Edie en Hennie voor dit gesprek en de gastvrijheid.
(door Callie Steijaert)