D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 
 

Nieuws

 
 


Heksenberger Leo Vis nieuwe Orde van Verdienste drager 2009

   
Home pagina
Vorige pagina
 

 

 

 

 

Eigenlijk lag het in de bedoeling dat Heksenberger Leo Vis, geboren 2 mei 1937 in Zeist, al verleden jaar in aanmerking zou zijn gekomen voor de Orde van Verdienste van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”. Maar omstandigheden lieten dit toen even niet toe. Maar hoe heet het ook weer? Juist wat in het vat zit verzuurt niet. Zo dachten ook de verantwoordelijken van de “Verein” erover. Overtuigt zijnde van de verdiensten van deze sympathieke Heksenberger wilde zij Leo Vis alsnog dit nieuwe seizoen 2008-2009 belonen voor zijn inzet en betrokkenheid in het culturele en sportieve leven in Heksenberg. Afgelopen week werd binnen de kringen van de “Verein” dan ook unaniem besloten om op 31 januari a.s., tijdens de dan te houden prinsenreceptie, de versierselen en oorkonde behorende bij de Orde van Verdienste officieel en op feestelijke wijze te overhandigen. We zochten de nieuwe ordedrager even op om van hem te vernemen hoe hij de toekenning ervaren heeft. Leo, in hart en nieren Heksenberger, liet weten hier zeer vereerd mee te zijn, evenals zijn echtgenote Annemie en twee zonen Mario en Guido.                                              

Levensloop
En passant noteerde we uiteraard zijn “levensloop”. Zoals bekend is Leo Vis afkomstig uit stad Zeist welke laatste naam, dank zij Bondsbureau van de KNVB, zelfs in heel de (voetballende)-wereld een bekende klank heeft. Spreekt men over de KNVB, dan valt uiteraard ook de naam Zeist.

Leo Vis is overigens de oudste van 4 zonen van vader Vis die het als beroepsmilitair tot adjudant bracht bij de
Kon. Luchtmacht. Na de lagere school en VGLO was Leo als jongeling werkzaam als (leerling) bakker, in een sigarenfabriek en de bouw en jawel hoor, ook als schoorsteenveger.
Zoals alle jongeren moest ook Leo (dienstplichtig) in militaire dienst, lichting 57-1. Helaas was, nadat Leo zijn dienstplicht vervuld had, er in zijn geboortestreek bijna of geen werk te krijgen. Voor Leo lokte destijds de nog bloeiende mijnindustrie.
Hij solliciteerde bij de voormalige mijnzetel Oranje Nassau lV Heksenberg. Hij werd aangenomen en liet Zeist voor wat het waard was en verkaste naar Limburg. Op 19 december 1958 huwde hij in Schinveld met zijn, tijdens het dansen, al in Zeist kennen geleerde liefde Annemie. In 1964 kwam Leo naar Heksenberg wonen en wel op St.Hubertusplein 5 waar hij en zijn echtgenote nog steeds wonen. Toen de Limburgse mijn sloten werkte Leo nog 13 jaar in Duitse en Belgische mijnen.            

Voetbal
Al voor dat Leo naar Heksenberg kwam wonen had hij grote belangstelling voor voetbalvereniging rkvv.Heksenberg.
In 1974 werd hij leider van het 6e team, waarin destijds nog Leon Beerendonk (huidige directeur van Mediaan/ABS) speelde. Nadien trad hij ook wel eens als grensrechter op. Gezien zijn bestuurskwaliteiten werd in 1980 Leo Vis bij voetbalvereniging Heksenberg als penningmeester de opvolger van Kuep v.d. Winkel. Rond 17 jaar vervulde Leo een bestuursfunctie, maar was ook betrokken bij de voetbal spaarvereniging en in 1986 zelfs voetbalprins. Vrijwilligerswerk bij rkvv.Heksenberg stond hoog in het vaandel, maar zeker niet te vergeten, hét supporter zijn. Voor zijn voetbalverdiensten werd Leo eertijds tot erelid van rkvv.Heksenberg benoemt.

Carnaval
Buiten voetbal had Leo ook grote belangstelling voor carnaval. Ging dan ook graag naar diverse carnavalsactiviteiten, om dit van nabij mee te maken. Dit beviel uiteraard heel goed en resulteerde uiteindelijk in het lid worden van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”. In seizoen ’96-’97 werd hij penningmeester, een functie die hij 10 jaar accuraat vervulde. In die jaren werd nog geen computer gebruikt, maar was het credo: nog ouderwets met pen en potlood boekhouden.
In het jubileumseizoen 2006 was Leo met 1 x 11 jaar lid zijn jubilaris. In 2005 gaf Leo zijn “centenbeheer” over aan Ton van Schaaik (huidige president). Momenteel is de nieuwe ordedrager nog steeds Algemeen bestuurslid. Ook draagt hij, toepasselijk natuurlijk in deze periode, zorg voor de jaarlijkse kerststukjes voor de weduwen van de overleden leden en is ieder jaar, samen met dhr. Ed Petit, nauw betrokken bij de snoepverzorging voor de prinselijke hoogheden tijdens de optochten.

Kortom, Leo is eigenlijk een niet weg te denken persoonlijkheid in de “Verein”. Dat men dit op waarde weet te schatten, bewijst dus nu de toekenning van de verdiende Orde van Verdienste.

(Tekst/foto: Callie Steijaert)


 

 

 

 

 

                                                                                                                            
                                                                                                            Leo Vis

 

Home pagina Vorige pagina Schitterende prinsenauto voor Sjpasseberg prins Bram I Receptie en orde van verdiensten 2010 Jeugdprinses Chantal I Bram I regeert sjpasseberg opening speeltuinseizoen Dans wedstrijd dames Geslaagde Kinderoptocht 2009 Kingeroptocht 2009 Prinselijke auto voor Bert l, ordedrager en jubilaris jeugdprins 2009 Van en Vuur 2009 Vereinstreffen 2011 Proclamatie jeugdprins(es) Sjpasseberg Ger Meurs Bert I regeert Sjpasseberg wacht op... 3x11 actief Ordedrager 2009 Harmonie St. Gerardus Voorzitter Ed Petit Voorzitter Ed Petit activiteiten Van en Vuur jeugdprins Prinsenauto Kleis Adema Kingeroptocht voorspoedig 2008