Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer

 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
 

                               
Bram Pluijmen nieuwe prinscarnaval in Sjpasseberg/Heksenberg

   
Home pagina
Vorige pagina
 

 

 

 

Vasteloavendvierders begroette nieuwe prins op enthousiaste wijze


Winterse omstandigheden buiten het Sjpashoes van Sjpasseberg (Heksenberg) weerhielden afgelopen zaterdagavond vele carnavallisten niet, al was het wel wat later als normaal bij goede weeromstandigheden, om met het oog op de komst van de nieuwe heerser 2010 niettemin naar het Sjpashoes te gaan om carnaval te vieren. Het werd, weliswaar op een later tijdstip, als vanouds weer een onvervalste prinsenproclamatie. Dat het carnaval in Sjpasseberg zich iedere keer weer mag verheugen in de belangstelling van “buitenwijkse” carnavalsverenigingen is dan ook het duidelijke bewijs dat carnaval in Sjpasseberg, onder auspiciën van haar eigen vereniging “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”, in hoog aanzien staat. Aanwezig waren dan ook het bonte kleurrijke gezelschap van de carnavalsverenigingen De Postbuule, C.V de Bokkeriejesj van Groeët Ghen Heij met hun kersverse hoogheid prins Vincent Seelen en dus niet van Seelen en uiteraard ook de Damesgarde De Geête van Ghen Heij, maar helaas niet met hun prinses Colinda. Zij is namelijk ziek, dus vanaf deze kant natuurlijk beterschap. Verrassend ook de komst van de Heerlense Winkbülle met hun op 2 januari jl. uitgeroepen nieuwe hoogheid René ll (Vaessen). Zij hadden het winterweer getrotseerd om, berg op, berg aaf, toch naar Sjpasseberg te komen. Hun optreden werd muzikaal ondersteund door de sjlager van weleer en wel het lied “D’r Lange Jan”, een onvergetelijk lied van wijlen Wiel Knipa. Muzikaal werd de avond ondersteund door DJ “Paul” (Heuts) en was er later op de avond nog een artiestenoptreden.
 

Geheimzinnigheid

Voorafgaande aan afgelopen zaterdag 9 januari jl. waaide in Sjpasseberg (Heksenberg), ook wel aangeduid als het carnavalsbolwerk van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”, een waas van de nodige geheimzinnigheid. Reden: de brandende actuele vraag wie door de actieve prinsencommissie, gevormd door Ton van Schaaik, John Biancospino en Edie Lenzen, als opvolger van de toen nog regerende prins Bert l (Geraerdts) uitverkoren zou zijn om het hoogste carnavalsambt in Sjpasseberg te gaan vervullen. Welnu, in de loop van de geslaagde, gezellige maar zeker ook spannende prinsen proclamatieavond werd iets later als oorspronkelijk gepland de waas van genoemde geheimzinnigheid opgeheven. Begeleid door de dames van de raad van elf van de “Verein” met brandende toortsen voorzien werd de grote hoed binnengereden. De verrassing in het kleurrijk versierde Sjpashoes (Gemeenschapshuis) Hei-Grindelweg was dan ook ongekend groot toen, na de gebruikelijke aftel ceremonie, de nieuwe heerser van Sjpasseberg uit de hoed sprong. De in grote getale aanwezige vasteloavendvierders begroette op enthousiaste wijze Bram Pluijmen als hun nieuwe prinscarnaval. Vervolgens werd Bram geïnstalleerd en las hij op voortreffelijk wijze zijn eigen proclamatie rede voor. Na enkele gebruikelijke plichtplegingen begaf hij zich onder zijn carnavalsmined volk om tot aan de kleine uurtjes de carnavalsgezelligheid voort te zetten. Hij zal tot Aswoensdag 17 februari a.s. als prins Bram l niet alleen de scepter zwaaien, maar ook voorop gaan in de ultieme “Vasteloavends beleving”. 
 

Abdicatie

Uiteraard werd, voorafgaande aan de uitroeping van prins Bram l (Pluijmen), met de nodige weemoed en verdiende dankbetuigingen afscheid genomen van prins Bert l (Geraedts). Dat Sjpasseberg en de “Verein” met Bert als hun prinscarnaval 2009/2010 erg ingenomen zijn geweest mag overduidelijk blijken. Hij was dan ook, letterlijk en figuurlijk, een ware “prinselijke ambassadeur” voor Sjpasseberg. Maar ook buiten Sjpasseberg was hij een graag geziene prinselijke gast. Uiteraard treedt hij dit lopende seizoen dan ook verder op als ex-prins Bert l. Sedert zijn aftreden maakt hij nu ook deel uit van de jubilerende Oad-Prinse. Zij bestaan dit jaar immers 3 x 11 jaar. Ook werd afscheid genomen van adjudant Kevin ter Huurne die toetreedt tot de raad van elf.

   

Prins Bram l (Pluijmen)

Nieuwe prins Bram Pluijmen is geboren op 24 april 1976 en opgegroeid in Voerendaal. Woont sedert 1999 in Sjpasseberg/Heksenberg en momenteel samen met vriendin Maureen Butink (dochter van oad-prins Henk 1) Overigens, zo laat de prins weten, is zijn (binnen)-residentie nog voor zijn uitroeping geheel aangepast voor de ongetwijfeld drukke tijd die nu komen gaat.  De nieuwe Sjpassebergheerser is werkzaam als fiscalist bij ZR Accountants en Adviseurs te Echt. Studie: basisschool Dammerich Voerendaal, gymnasium Bernardinuscollege Heerlen, fiscale economie universiteit Maastricht, Bedrijfseconomie universiteit Tilburg (niet afgemaakt)Toch waren enkele oud collega studenten uit o.m. Den Bosch, Eindhoven en Den Haag naar Sjpasseberg afgezakt om te beleven hoe hun oud-studie collega als prins uitgeroepen zou worden. Bram moeder Irene is getrouwd met Rob Latten,  Zijn twee zusjes zijn Anke (32) en Marl (27) en Yara en Kimberley zijn de petekindjes van Bram, terwijl hij ook de oom is van Yara en Isis. Hobby’s zijn voetballen, reizen, lezen en stappen. Sportief gezien is Bram speler op het vierde team RKVV Heksenberg en bij deze vereniging is hij ook penningmeester geweest. Met de bekende groep van RKVV Heksenberg trekt hij ook jaarlijks mee in de carnavalsoptocht. Verder is hij ook lid geweest van tafeltennisvereniging TTV Fürst Heerlen. Hier speelde hij op het tweede herenteam.  Dat de nieuwe prins reislustig is blijkt wel uit het gegeven dat hij reizen heeft ondernomen naar o.m. Mexico, Costa Rica, Senegal, Gambia, Thailand, Cambodia, Vietnam, New-York, Dublin, Praag, Rome, Finland.
Dat Bram graag doet stappen komt hem nu als prinscarnaval natuurlijk goed van pas.
(Tekst: Callie Steijaert/foto: F. van Binsbergen Sittard) 

 


 

 

 

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 01-jan-2013 02:55

   

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved