D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 


 

 

Home pagina
Vorige pagina
Schitterende prinsenauto voor Sjpasseberg prins Bram I
Receptie en orde van verdiensten 2010
Jeugdprinses Chantal I
Bram I regeert sjpasseberg
opening speeltuinseizoen
Dans wedstrijd dames
Geslaagde Kinderoptocht 2009
Kingeroptocht 2009
Prinselijke auto voor Bert l, ordedrager en jubilaris
jeugdprins 2009
Van en Vuur 2009
Vereinstreffen 2011
Proclamatie jeugdprins(es) Sjpasseberg
Ger Meurs
Bert I regeert
Sjpasseberg wacht op...
3x11 actief
Ordedrager 2009
Harmonie St. Gerardus
Voorzitter Ed Petit
Voorzitter Ed Petit
activiteiten
Van en Vuur
jeugdprins
Prinsenauto
Kleis Adema
Kingeroptocht
voorspoedig 2008

 

 

Prins Bert l (Geraedts) regeert Sjpasseberg (Heksenberg)

Nieuwe hoogheid nauw verbonden met “Verein

 

Zaterdag 10 januari jl. was het in Sjpasseberg  D-day, maar dan wel in carnavallistische betekenis. Op deze winterse tweede zaterdag in het nieuwe jaar 2009 stond immers weer de jaarlijkse prinsenproclamatie op het carnavalsmenu van
“D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” In een feestelijke opgesmukte Sjpashoes (Gemeenschapshuis) aan de
Hei-Grindelweg werd het een gezellig “vasteloavendsgebeuren”, met muzikale verzorging door DJ Paul (Heuts). Gastverenigingen C.V. De Bokkeriejesj met hun nieuwe hoogheid Prins Andy l (Sluijmers), C.V. de Jonge Bock met hun prinsenpaar Martien l en Cathy l Weideman-Dekkers en de Damesgarde De Geête met hun uiterst charmant zijnde nog regerende prinses Karin (Mengelers) gaven op deze avond ook blijk van hun belangstelling voor het Sjpassebergse carnaval. Hoogtepunt op deze bijzondere carnavalsavond was uiteraard de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe narrenheerser van Sjpasseberg.

Ontvoeringsstunt

Maar eer het zover was werd met veel weemoed afscheid genomen van regerend prins Wiel ll (Berends). Voordat Wiel ll daadwerkelijk afscheid moest nemen danste hij als regerend prins nog eenmaal met zijn lieftallige echtgenote Yvonne.   

Bijna had Wiel ll officieel niet kunnen aftreden omdat hij rond de klok van 18.00 uur door zijn vrienden, onder aanvoering van Henk Prijkel, Frank Aretz en Peter Mengelers, was “ontvoerd”. De  “ontvoeringstunt”, met een kortstondig verblijf in Café Oud Ghen Heij Heerlerheide, leverde echter niet het gewenste resultaat op. De “Verein” ging niet in op de “financiële eis” van de “ontvoerders” en werd Wiel weer teruggebracht. Overigens mag Wiel, als 37e gekozen prins van de “Verein”, terugzien op een geweldig regeringsjaar. “Sportieveling” Wiel Berends, voetbal is voor hem immers een grote passie, toonde zich bij alle activiteiten, bezoeken etc. een volwaardige gangmaker waardoor het imago van Sjpasseberg, inclusief “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”, meer als positief werd opgeschroefd. Daarvoor is Sjpasseberg hem veel dank verschuldigd. Dit kwam tijdens het afscheid, verwoord door president Ton van Schaaik, dan ook duidelijk tot uitdrukking. De “Verein” bedacht hem dan ook “vorstelijk”, want wegens een beenblessure in rolstoel gezeten “Verein”-voorzitter Ed Petit overhandigde hem een herinneringsplaquette. Op zijn beurt liet prins Wiel ll zich niet onbetuigd als het ging om de loftrompet te steken op een aantal hem na staande personen, onder wie natuurlijk zijn echtgenote Yvonne. Wiel kwalificeerde haar als top voor al wat zij tijdens zijn prinsschap voor hem heeft betekend, c.q. ondersteuning, liefde en begrip. Maar ook jeugdprins Maarten l (Butink) en adjudant Kevin betrok hij in zijn dankwoord. Adjudant Kevin kreeg van de “Verein” zelfs een heus wapen/sabel overhandigd om de bescherming van de prins, wel op visuele en symbolische wijze, nog beter te kunnen waarborgen. Natuurlijk ontbraken de gebruikelijke bloemen niet en klonk in koor door de aanwezigen de gezongen tekst “Wiel bedankt” hartverwarmend. Natuurlijk werd Wiel na zijn abdicatie opgenomen bij de Oad-Prinsenvereniging die dit jaar 2009 jubileren, 3 x 11 jaar.

Opvolger

Maar ook aan het tijdperk Prins Wiel kwam onvermijdelijk een einde en moest hij plaats maken voor zijn opvolger. Gelukkig heeft “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” een actieve prinsencommissie. Ieder jaar weer stellen zij alles in het werk om voor Sjpasseberg een persoon te “strikken” die als prins de scepter zal mogen zwaaien. Ook dit jaar lukte het de commissie, bestaande uit Ton van Schaaik, Funs Rieke en John Biancospino, natuurlijk weer, waarbij de geheimhouding zeker als geslaagd omschreven kon worden.  

Toen het moment suprême aangebroken was werd, begeleid door de charmante dans en showgroep Explosion uit Eys, de nog gemaskerde nieuwe heerser naar het podium gebracht om vervolgens “uitgekleed” te worden en toen stond daar Bert Geraedts als de nieuwe 38e heerser van Sjpasseberg. Als prins Bert l zal hij tot Aswoensdag voorop gaan in de carnavalsbeleving in Sjpasseberg. De nieuwe heerser is al van november 2004 lid van de raad van elf van de “Verein”. Na installatie en proclamatie maakte hij, bedolven onder confetti en slingerregen, op de tonen van “Einmal Prinz su Sein” de eerste prinsenwals met zijn vriendin Cindy en volgde nog diverse prinselijke plichtplegingen. Genoten werd ook van een aantal leuke zang- en dansoptredens van o.m. dansgroep Explosion, oud- Europees en Nederlands kampioen dansmarieke Sophie Deeden en Rene Krans en partnerin.

Prins Bert l

De nieuwe heerser chauffeur van beroep, wiens roepnamen zijn Hubertus, Johannes, Carolus, is bijna 28 jaar (in Heerlen geboren op 9 april 1980) en is zijn residentie gelegen op de Heideveldweg 66. Na de basisschool De Regenboog Mariarade volgde hij het VBO administratie Emmacollege en aansluitend, eveneens administratie niveau 2 en 3 Arcuscollege met behalen diploma’s. Werkervaring deed hij bij DistriQ op als chauffeur door het uitrijden van ochtendkranten, tijdschriften, folders etc. Ook was hij enige periode als chauffeur werkzaam bij voormalige ZB Groothandel Kepu B.V. Maar ook bij TGP Post, Eisank luxe Duitse broodartikelen, Netwerk VSP, Van Dijk Papierhandel evenals Party Service Savelkoul Echt. Ook in het Sjpashoes is hij een niet onbekend iemand, want een aantal jaren deed hij buffetwerkzaamheden bij activiteiten van de “Verein” en in verenigingsverband via voormalige voetbalclub Helios ’23, bij welke vereniging hij 10 jaar op diverse teams voetbalde. Ook FC Hoensbroek 4 mocht ook drie jaar van zijn voetbaltalent profiteren. Ook eredivisionist Roda heeft Prins Bert l in zijn hart gesloten. Hij zit dan ook bij thuiswedstrijden op de West tribune en sinds opening Parkstad Limburg Stadion zit hij op een eigen stoel op deTheo Pickee Tribune d.m.v. participatiebewijs.

Vriendin

Prins Bert l heeft vriendin Cindy Wiermans (dochter van raadslid Jan Wiermans) leren kennen tijdens de carnavals kindermiddag op 15 februari 2004.Saillant detail: op 15 februari a.s. is het dus 5 jaar geleden dat de relatie tussen Bert en Cindy begon, dus mag gesproken worden over een 1e lustrumrelatie. Samen wonen ze sinds oktober 2004, eerst op de Huisbergstraat en nu al vanaf juni 2006 op de Heideveldweg. Overigens is viervoeter Kelly (13 jaar)  hun huisgenoot en werkt Cindy bij Van der Heijden Internationale Transporten BV te Wahlwiller.

 

(Tekst: Callie Steijaert/foto: van Binsbergen)