Deze website kunt u het beste bekijken met internet explorer


 
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 

 

 
 

 

 
       
Home pagina
Vorige pagina
 

 

Vakbondsman gekozen tot nieuwe prinscarnaval in Sjpasseberg

 

Prinsschap geen onbekend terrein voor Wiel lll (Crins)

 
Ieder jaar weer weet de prinsencommissie van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein alle rechtgeaarde carnavallisten van Sjpasseberg/Heksenberg aangenaam te verrassen door zorg te dragen dat een aansprekende en veelal bekende persoonlijkheid “gestrikt”wordt om prinscarnaval te worden. Het siert genoemde prinsencommissie, bestaande uit president Ton van Schaaik en secretaris John Biancospino, dat zij hierin steeds weten te slagen. Zo ook dus op zaterdag 12 januari j.l. in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Heksenberg. Daar stond voor genoemde avond de traditionele prinsenproclamatie op het “vasteloavend”-menu van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein. Eigenlijk al vanaf Kerstmis kwamen de namen van potentiële kandidaten naar buiten. De een noemde een bepaalde naam, terwijl de ander weer een andere persoon op het oog had. Wie het weet mocht het dus zeggen, maar zekerheid is nimmer te verkrijgen, daarvoor heerste er (terecht) een groot waas van geheimzinnigheid rond de ware identiteit van de persoon die als opvolger van regerend prins André Petit zou gaan fungeren. Er bleef dan ook niets anders over als daadwerkelijk te wachten op 12 januari jl. Het Sjpashoes, dé narrenlocatie waar het zou gaan gebeuren, bood dan ook een kleurrijk en gezellig aanzien, dit natuurlijk tot tevredenheid van de vele “nieuwsgierige” Sjpassebergse narren die persoonlijk de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe heerser 2013 wilde meemaken.         

 Afscheid
                                                                                                                           
Maar voor het zover was moest natuurlijk afscheid genomen worden van  prins André l. Na een leuk prinselijk jaar kwam ook voor hem het onverbiddelijke einde, maar wel in de wetenschap dat hij, naar eer en geweten, het goed heeft gedaan in het belang van de “vasteloavend"-viering in Sjpasseberg. Ook bij André zullen vele beleefde hoogtepunten nimmer vergeten worden. Integendeel zelfs. Genoemde hoogtepunten zullen in zijn gedachtegang nog heel lang warm gekoesterd worden, met dank aan de “Verein, echtgenote, kinderen en natuurlijk alle carnavalsvierders van “Sjpasseberg”. In deze wetenschap droeg  André zijn prinselijke waardigheden dan ook over aan zijn opvolger en werd hij opgenomen bij de oad-prinsen. Muziek van DJ Paul (Heutz) en diverse optredens droegen er zorg voor dat het in het Sjpashoes de hele avond een aaneenschakeling werd van “sjpass en plezeer”. Maar het belangrijkste van de avond was uiteraard de uitroeping, installatie en proclamatie van de nieuwe heerser 2013 van Sjpasseberg. Voorafgaande aan de “openbaring” steeg de spanning ten top en onder de nodige alaafs en enthousiasme presenteerde zich de nieuwe heerser in vol ornaat en kwam een einde aan alle gissingen vooraf gedaan. Daar stond hij dan: fier, opgelucht van het einde van maanden van opgebouwde spanning en met een smile van hier tot ginder Wiel Crins die als prins Wiel lll zal gaan regeren in het rijk van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein en tot Aswoensdag voorop zal gaan in de ultieme viering van het Limburgse cultuurgoed: “vasteloavend’ ofwel carnaval.

De nieuwe heerser

Prins Wiel lll is geboren op 26 augustus 1958 te Heerlen en in 1959 naar Heksenberg komen wonen. Wiel heeft 2 kinderen Mark (28) en Kim (24) en woont op dit moment samen met zijn verloofde Carolien Aretz op de Spechtstraat 10. Prins Wiel lll is sinds 1976 werkzaam als voorzitter van FNV Bondgenoten op NedCar. Na de basisschool St. Gerardus Majella Heksenberg heeft hij de LTS in Brunssum doorlopen en is bij Intertherm Landgraaf als hulpmonteur centrale verwarmingen gaan werken. In 1976 is hij bij het toenmalige Volvo Cars, nu NedCar gaan werken in de bodyshop. Daar heeft Wiel zich ontpopt als vakbondsman ofwel werknemersvertegenwoordiger. Wiel is destijds via oud-Heksenberger Piet Brauers lid geworden bij de FNV en heeft inmiddels vele functies doorlopen. Zo is Wiel voorzitter van de Bedrijfsafdeling FNV Bondgenoten op NedCar, voorzitter van de landelijke bedrijfsgroepraad Metaal, en maakt Wiel deel uit van de CAO onderhandelingsdelegatie Metalektro. Het kan niet op voor deze vakbondsman in hart en nieren.


RKVV Heksenberg

Wiel is ook al sinds 1992 actief binnen de voetbalvereniging RKVV Heksenberg. Is begonnen als jeugdleider en is een aantal jaren actief geweest als jeugdvoorzitter en jarenlang leider van een seniorenteam en momenteel nog steeds actief bestuurslid. De nieuwe prins woont samen met z,n verloofde Carolien en haar zoon Carlo. Wiel is al eerder lid geweest van de vroegere Safari Boy’s (voorloper “Verein”). Ook is Wiel voetbalprins geweest bij RKVV Heksenberg en wel in

Wiel heeft als grootste hobby’s het vakbondswerk en de voetbalclub. Daarnaast houd Wiel wel van een avondje stappen en gezelligheid. Z’n nieuwe hobby is oppas opa spelen voor kleinzoon Daan welke op 6 augustus 2012 is geboren.

De nieuwe prins hoopt op een fantastisch en geslaagd carnavalsseizoen en hoopt met vele Heksenbergers het Sjpashoes op z,n kop te gaan zetten. Op zaterdag 26 januari kan men hem dan ook vanaf 19.00 uur komen feliciteren in het Sjpashoes, samen met nieuwe Orde van Verdiensten drager Marcel Falize.
Callie Steijaert

 

 

 

Home pagina Vorige pagina

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 12-jan-2014 03:58

 

© WebDesign 2010 GN System.  All rights reserved