Bestuursleden

Voorzitter - Brain Jansen | voorzitter@sjpasseberg.nl

Secretaris - Vacature | secretariaat@sjpasseberg.nl

Waarnemend Penningmeester - Ton van Schaaik  | penningmeester@sjpasseberg.nl

President - Ton van Schaaik

Algemeen bestuurslid - Willy Berends

Algemeen Bestuurslid - Jan van Wijnen

Algemeen bestuurslid - Peter Kleuters