Prins Wiel II
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 


Jeugdig Sjpasseberg/Heksenberg wacht op nieuwe jeugdprins(es)

 

Vorige pagina

 

 

(door Callie Steijaert) 

Zoals bekend regeert sinds 16 november 2007 sportieveling Wiel ll (Berends) de carnavallisten
in de Heerlense wijk Heksenberg, welke van november tot Aswoensdag is omgedoopt tot Sjpasseberg. Genoemde uitverkiezing werd overigens voor de eerste maal in het bestaan van de plaatselijke carnavalsvereniging “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” al in november gehouden mede doordat het seizoen 2007-2008 maar van zeer korte duur is.
De “beroemde” drie dolle dagen zullen immers al op 3,4 en 5 februari het middelpunt zijn van “sjpass en plezeer” met als bekroning uiteraard de optochten.
Ook in Sjpasseberg zal het niet anders zijn. Maar voor het zover is zal Sjpasseberg, en vooral ook haar jeugdige carnavallisten, in spanning uitzien wie aan de zijde van grote prins Wiel ll en als opvolger(ster) van jeugdprins Troy l (Prijkel) als jeugdprins(es), die zijn prinsjesschap  overigens met veel franje en spontaniteit gestalte heeft gegeven, mag fungeren.                                                                           

Uitverkorene

Nu de schoolkinderen nog volop genieten van de kerstvakantie hoort men, ondanks dat de jeugdigen niet tijdens een pauze op het speelplein vertoeven om te discussiëren, toch hier en daar namen vallen wie de uitverkorene zal zijn of het nu gaat om een jeugdprins of jeugdprinses. Niettemin is het toch wachten tot komende zaterdag 5 januari, wanneer vanaf 14.11 uur in het Sjpashoes (Gemeenschapshuis) Hei-Grindelweg de kinderzitting zal beginnen, tijdens welke zitting rond de klok van 15.00 uur op grootse wijze, o.l.v. President Funs van Drongelen, aan alle spanning en geheimzinnigheid een einde zal komen. Dan weten de jeugdige “vasteloavendsgekke” van Sjpasseberg wie hun “leider/leidster” zal zijn en voorop zal gaan in de polonaise. Natuurlijk gaat e.e.a. gepaard met jeugdig elan, waaronder de aanwezigheid van de jeugdraad, evenals diverse spontane optredens zoals zingen, playbacken, goochelen, jumpen etc., Natuurlijk ontbreekt het “wakende en stimulerende” oog van de grote carnavallisten geenszins. Kortom, als de voortekenen niet bedriegen gaat het weer een geweldige happening worden als opsteker voor de nieuwe jeugdheerser of heerseres 2008.

 

Tekstvak: