Prins Wiel II
D'r Heksenbergse Vasteloavends Verein
 
 


KINGEROPTOCH TWIEDOEZEND ACH SJPASSEBERG

 

Home pagina
Vorige pagina

 

 

De kingeroptoch twiedoezend ach wordt dit jaar gehouden op zondag 27 januari 2008.
De kingeroptoch zal die zondag van start gaan om 14.11 uur vanaf Bruinkoolweg Heksenberg.
De optocht start op de Heigrindelweg, omgeving schoolplein/gemeenschapshuis.

Tekstvak:

De route is als volgt: Bruinkoolweg, Titus Brandsmastraat, Leienhoesstraat, Gildestraat, Roebroekweg,
Elandstraat, Buschkensweg, Reestraat, .Mgr. Hanssenstraat.
ontbinden op de Heigrindelweg tegenover gemeenschapshuis.

Alle jeugd van de Heksenberg en hun ouders zijn welkom.
Uiteraard zijn ook alle verenigingen welkom.

Het motto van deze optocht is:

MIT UT EK VUR DE DUR IS
GANS SJPASSEBERG IN KLUUR

 

De organisatie is in handen van Dr Heksenbergse Vasteloavends Verein met medewerking van de ouderraad van de Bassischool. St. Gerardus Majella.
Wij verwachten evenals voorgaande jaren een bont geheel met daarin genoeg muzikale ondersteuning. 

De onlangs geproclameerde prins Wiel II alsmede de jeugdprins(es)  welke op 5 januari 2008 nog geproclameerd zal worden, en  de jeugdraad van Dr Heksenbergse Vasteloavends Verein zullen uiteraard hierbij aanwezig zijn. 

Deze kingeroptoch in 2008 wordt  mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de wijkraad Heksenberg/Pronsebroek in het kader van het buurtgericht werken.
Aansluitend aan de kingeroptoch organiseert Dr Heksenbergse Vasteloavends Verein het jaarlijkse SJPEETSJOPPE in Sjpashoes Sjpasseberg.

 

Op het Sjpeetshoppe zal voor ons optreden: Klsch Platt !!