//hoogte en breedte //achtergrondkleur //aantal regels //tekst 1 //tekst //plain of bold //tekstgrootte //tekstkleur

Prins Wiel ll
D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein 
 
 
 

 

 
       
Home pagina
Vorige pagina
 

 

 

 

Sjpasseberg (Heksenberg) begroet enthousiast haar nieuwe prins
Sportieveling Wiel ll (Berends) uitverkoren als 37e heerser
(Tekst: Callie Steijaert/foto: F. van Binsbergen)
 
Daar het carnavalsseizoen 2007-2008 maar van korte duur is 
de drie dolle dagen vallen immers al op 3, 4 en 5 februari 2008)
verplaatste “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein”,
voor het eerst sinds haar oprichting in 1971, haar 
prinsenproclamatie naar afgelopen vrijdag 16 november. 
Als vanouds was het weer een gezellige happening in het Sjpashoes
aan de Hei-Grindelweg in Sjpasseberg. Optredens van Gaston Jacobs 
de zingende kapper van Ulestraten)en Mister Sjeng oan de Geng)
Frans Theunisz droegen in hoge mate bij aan de geweldige happening in een bomvol en stemmingsvol
Sjpashoes aan de Hei-Grindelweg. 
Een aantal bevriende carnavalsverenigingen maakte de avond nog kleurrijker. 
Als een rode draad liep uiteraard de uitroeping en proclamatie van de nieuwe heerser door de avond. 
Voorafgaande aan genoemde uitroeping werd met weemoed afscheid genomen van regerende prins 
Bernd l (Rieke), die op meer als voortreffelijke wijze een jaar lang een voorbeeld was voor de 
juiste invulling van “sjpass en plezeer” in Sjpasseberg, c.q. Heksenberg. 
Zoals gebruikelijk werd hij vervolgens opgenomen in het gilde van de oad-prinsen.                                                                 

Verrassing
Toen het moment supręme, met betrekking tot voorstelling van de nieuwe heerser, was aangebroken
bleek tot grote verrassing dat de prinsencommissie (Ton van Schaaik,Funs van Drongelen en 
Funs Rieke) een meer als goede zet hadden verricht door niemand minder als Wiel Berends (46) 
te strikken als opvolger van Prins Bernd l (Rieke). 
Onder presentatie van president Funs van Drongelen, en de passende tonen van muziekwerk Soldaat 
van Oranje, werd onder groot enthousiasme Wiel Berends, als zijnde prins Wiel ll,uitgeroepen, 
geďnstalleerd en geproclameerd. 

Sportief niveau
De nieuwe prins is, zeker op sportief niveau, een meer als bekende persoonlijkheid in 
Sjpasseberg/Heksenberg en de directe regio. Niet zo verwonderlijk als men weet dat
hij nauw verbonden is met de voetballerij en dit speciaal bij de rkvv. Heksenberg. 
Bij deze vereniging is hij al vanaf zijn 5e levensjaar in diverse functies actief. 
Momenteel als technisch coördinator en jeugdscheidsrechter D1-elftal. Voorheen 
was hij niet alleen (hoofd)- trainer bij rkvv.Heksenberg, maar ook bij enkele 
andere Zuid-Limburgse amateurvoetbalverenigingen. Prins Wiel is getrouwd met Yvonne
ook een voetballiefhebster pursang) en heeft 3 kinderen t.w. Raymond, Joyce en Dionne.
De nieuwe prins is sinds 1981 werkzaam bij ABP/Loyalis en woont Hertstraat 9, 
welk adres tot Aswoensdag als de prinselijke residentie zal fungeren. Overigens stroomt
ook het carnavalsbloed door zijn aderen, want vader Gradus en nicht Karin waren eertijds
prins en prinses bij de voormalige De Heijmennekes en dochter Dionne was zelfs 
voetbaljeugdprinses bij zijn “clubje” rkvv.Heksenberg.                                                      

Optochtdeelnemer
Prins Wiel ll is ook geen onbekende als optochtdeelnemer, dit samen met zijn vrienden
van de rkvv.Heksenberg. Met genoemde vereniging is hij ook al jaren prominent, 
jawel op de bühne hoor, aanwezig tijdens de jaarlijkse dorpse avond 
“Van en Vuur d’r Sjpasseberg”. Kortom, Sjpasseberg weet zich verzekerd van een 
prinscarnaval die zijn sporen in het carnaval al jaren verdiend heeft. 
In de loop van de avond werd door PR-man en artiestenpresentator Callie Steijaert, 
mede namens zijn opponenten Herman van Schaaik (layout/drukwerk) en Funs van Drongelen
redactie), aan Prins Wiel ll het eerste exemplaar van de carnavalsfolder overhandigd.
Ook nieuwe voorzitter Ed Petit kreeg een exemplaar.                                   
Kortom, Sjpasseberg beleefde alvast, als voorproefje voor de drie dolle dagen begin 
februari, weer een up to date geslaagd carnavalsfestiviteit.